CommUnity (2019-2021)


De ondertitel van dit project is Build Communities, Create Peace. Met een subsidie van het ISF (Interne Veiligheidsfonds) Politie wil dit project de sociale cohesie versterken om zo radicalisering bij de jeugd voorkomen. Om dit te bereiken maken we gebruik van de interculturele en interreligieuze dialoog en van culturele en artistieke expressie. We werken ook aan het opbouwen van vertrouwen, vooral binnen moslimgemeenschappen. Foyer organiseert in het kader van CommUnity een reeks sociale, culturele en educatieve activiteiten binnen de mannewerking. Hoewel radicalisering vooral jongeren treft, richt CommUnity zich op gemeenschappen als geheel, zodat ouders betrokken zijn bij het project.

Het grootschalige project, dat zal resulteren in maar liefst 290 kleine en grote activiteiten, wordt gecoördineerd door het Intercultural Dialogue Platform. Deze Brusselse non-profitorganisatie biedt activiteiten aan die gericht zijn op wederzijds begrip en samenleven door harmonie met mensen met verschillende culturele achtergronden.
Andere partners zijn UCLL en Fedactio (België), Mitra Frankrijk en Plateforme de Paris (Frankrijk), Arco Forum (Spanje), Università degli Studi di Firenze (Italië), Udruga Prizma (Kroatië), Forum Dialog EV (Duitsland) en Stichting Islam Kennis Centrum (Nederland).