Planting Languages – Seeds of success

Ouders ondersteunen bij meertalig opvoeden

Het tweede Europese project rond meertaligheid, geleid vanuit Foyer, werd eind 2021 voltooid. Het resulteerde in toegankelijke materialen die ouders ondersteunen in het uittekenen van een sterk plan en een stimulerende aanpak voor hun meertalige opvoeding.

Specifieke doelen

– Ouders komen tot stapsgewijze reflectie over taalkeuzes in hun gezin

– Ouders en hun sociale netwerk werken samen aan een stimulerende taalomgeving

– Ouders kunnen hun gezinstaalbeleid bijsturen

– Professionelen kunnen ouders bij dit alles begeleiden

Doelgroepen

Toekomstige meertalige ouders en meertalige ouders met jonge kinderen

Specifieke aandacht voor ouders met migratie achtergrond en vluchtelingengezinnen

Professionals die werken met deze ouders of hun kinderen

Hoe ondersteunen we meertalige gezinnen?

– Ouders vinden informatie en de materialen in 5 talen op de website.

– Ouders kunnen een groepssessie volgen of persoonlijk advies aanvragen

– Professionelen kunnen zelf, met behulp van de handleiding, met de ouders aan de slag

– Professionelen kunnen vorming aanvragen

Realisaties www.plantinglanguages.com

(Film in Engels)

Meer info: pim@foyer.be