Jongerenwerking


Foyers Jongerenwerking is geen klassiek jeugdhuis, wel een projectwerking. We hebben een gevarieerd aanbod dat streeft naar een optimale vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren van 12 tot 20 jaar.

We zien het als onze taak om kinderen en jongeren te empoweren zodat zij zelf een actieve rol kunnen opnemen binnen de maatschappij. De jongerenwerking stimuleert daarom de identiteitsontwikkeling van jonge Brusselaars die opgroeien in deze superdiverse, meertalige grootstad.

Dat doen we via een waaier aan projecten en activiteiten, gericht op actief burgerschap, dialoog, media, studie en sport. We zetten sterk in op het ontdekken en het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van de jongeren. Regelmatig starten we met innoverende activiteiten en projecten, in functie van vragen en noden die leven bij de jongeren en binnen de stedelijke samenleving. Zo krijgt momenteel het vroegere project BIS Award een volledige makeover. We vinden het ook belangrijk dat onze werking de etnisch-culturele diversiteit van de Brusselse samenleving weerspiegelt: de Jongerenwerking staat open voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond.

De Jongerenwerking biedt wekelijks een aantal ateliers aan, waarvan de inhoud op een participatieve manier vorm krijgt. Op woensdag en vrijdag kunnen jongeren na school terecht in de Studiebox, waar ze dankzij een tutor-systeem ondersteuning krijgen bij studie en schoolwerk. De tutoring gebeurt door jongeren met een vergelijkbare achtergrond, die als coach en rolmodel optreden.

Daarnaast neemt de Jongerenwerking een pak initiatieven om jongeren aan te zetten tot vrijwilligerswerk. Dat gebeurt binnen de ateliers en de projecten, maar ook individueel en op maat. Om jongeren aan de slag te krijgen als vrijwilliger werken we samen met verschillende partners uit het Brussels Nederlandstalig werkveld.

  Contact :

Jongerenwerking Foyer
Werkhuizenstraat 25, 1080 Molenbeek
Tel.: 02 411 74 95