Meertaligheid


Foyer heeft sinds begin de jaren 1980 een ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en). Van bij het begin lag de focus op meertalig onderwijs en talensensibilisering. Daarbij heeft Foyer steevast de kaart van de minderheidstalen getrokken en deze taaldiversiteit benaderd als een meerwaarde voor individu en maatschappij.

Meertaligheid ontwikkelt zich eerst en vooral binnen het gezin. Thuis worden de eerste taalkeuzes gemaakt en nemen kinderen hun basishouding aan tegenover talen en het leren ervan. Ook internationaal groeit de aandacht voor de rol van het kerngezin en is het concept Family Language Policy ontwikkeld. De taalkeuzes en de manier waarop talen binnen een gezin worden geleerd staan hierbij centraal. Het vormt ook een recent onderzoeksdomein waarbinnen heel wat suggesties worden geformuleerd naar de praktijk toe. Het expertisecentrum Partners in Meertaligheid (PIM) van Foyer neemt de taak op zich om dit naar de Brusselse meertalige context te vertalen. Dit gebeurt onder meer via adviesgesprekken voor individuele gezinnen en workshops voor oudergroepen. Deze activiteiten richten zich vooral op jonge gezinnen. Voor jongeren voorzien we een specifieke aanpak waarbij de relatie tussen taalgebruik en identiteit centraal staat. Er is eveneens ondersteuning van professionals met advies en vorming. Hierbij kan het gaan om individuele kinderen maar ook om de aanpak van meertaligheid binnen een school of werking.

Wanneer de meertalige opvoeding niet loopt zoals gewenst is er nood aan een goede diagnostiek om na te gaan of een kind kampt met een taalstoornis of nood heeft aan een versterkt aanbod. Voor een gepaste hulpverlening is het belangrijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de thuistaal. Men kan bij Foyer terecht voor taalanalyse om zo het inzicht in de problematiek van een kind te vergroten.

Daarnaast bouwen we onze expertise voortdurend verder uit, in samenwerking met (onder meer) de ULB, VUB en VIVES hogeschool. Via een engagement in Europese projecten komen wij tot een ruimere ervaringsuitwisseling en de ontwikkeling van tools die we in onze praktijk integreren. We komen in contact met heel wat professionals die evenzeer ijveren voor een versterkte aanpak van de meertalige opvoeding en het leren van zowel de thuis- als integratietaal. Toch blijven sensibiliserende acties nodig. Dit gebeurt projectmatig in samenwerking met partners. Zo neemt Foyer elk jaar een nieuw initiatief in het kader van de Internationale dag van de thuistalen op 21 februari. Ook op vraag van partners ondersteunen wij projecten rond meertaligheid.