PIM (Partners in Meertaligheid)

Foyer heeft sinds begin de jaren 1980 een ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en). Van bij het begin lag de focus op meertalig onderwijs en talensensibilisering. Daarbij heeft Foyer steevast de kaart van de minderheidstalen getrokken en deze taaldiversiteit benaderd als een meerwaarde voor individu en maatschappij.

Voor meer informatie of vragen rond een specifiek initiatief kan u contact opnemen via pim@foyer.be

PIM & Meertaligheid

Meertaligheid ontwikkelt zich eerst en vooral binnen het gezin. Thuis worden de eerste taalkeuzes gemaakt en nemen kinderen hun basishouding aan tegenover talen en het leren ervan. Ook internationaal groeit de aandacht voor de rol van het kerngezin en is het concept Family Language Policy ontwikkeld. De taalkeuzes en de manier waarop talen binnen een gezin worden geleerd staan hierbij centraal. Het vormt ook een recent onderzoeksdomein waarbinnen heel wat suggesties worden geformuleerd naar de praktijk toe. Het expertisecentrum Partners in Meertaligheid (PIM) van Foyer neemt de taak op zich om dit naar de Brusselse meertalige context te vertalen. Dit gebeurt onder meer via adviesgesprekken voor individuele gezinnen en workshops voor oudergroepen. Deze activiteiten richten zich vooral op jonge gezinnen. Voor jongeren voorzien we een specifieke aanpak waarbij de relatie tussen taalgebruik en identiteit centraal staat. Er is eveneens ondersteuning van professionals met advies en vorming. Hierbij kan het gaan om individuele kinderen maar ook om de aanpak van meertaligheid binnen een school of werking.

Wanneer de meertalige opvoeding niet loopt zoals gewenst is er nood aan een goede diagnostiek om na te gaan of een kind kampt met een taalstoornis of nood heeft aan een versterkt aanbod. Voor een gepaste hulpverlening is het belangrijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de thuistaal. Men kan bij Foyer terecht voor taalanalyse om zo het inzicht in de problematiek van een kind te vergroten.

Daarnaast bouwen we onze expertise voortdurend verder uit, in samenwerking met (onder meer) de ULB, VUB en VIVES hogeschool. Via een engagement in Europese projecten komen wij tot een ruimere ervaringsuitwisseling en de ontwikkeling van tools die we in onze praktijk integreren. We komen in contact met heel wat professionals die evenzeer ijveren voor een versterkte aanpak van de meertalige opvoeding en het leren van zowel de thuis- als integratietaal. Toch blijven sensibiliserende acties nodig. Dit gebeurt projectmatig in samenwerking met partners. Zo neemt Foyer elk jaar een nieuw initiatief in het kader van de Internationale dag van de thuistalen op 21 februari. Ook op vraag van partners ondersteunen wij projecten rond meertaligheid.

Taalanalyse en -advies

De werking van PIM is gericht op de ondersteuning van meertalige gezinnen en kinderen. Het luik taalanalyse en taaladvies wordt gerealiseerd in samenspraak met scholen, CLB, hulpverleners en opvoedingsondersteuners uit Brussel.

We willen op die manier:

Volgend schema helpt u op weg op de aanvraag bij ons in te dienen en daar onder vindt u de nodige documenten.  

Planting languages – seeds of succes

Het tweede Europese project rond meertaligheid, geleid vanuit Foyer, werd eind 2021 voltooid en heeft als doel ouders te ondersteunen bij meertalig opvoeden. Het project resulteerde in toegankelijke materialen die ouders ondersteunen in het uittekenen van een sterk plan en een stimulerende aanpak voor hun meertalige opvoeding.

Realisaties www.plantinglanguages.com

Specifieke doelen:

Doelgroepen:

 • toekomstige meertalige ouders en meertalige ouders met jonge kinderen;
 • specifieke aandacht voor ouders met migratie achtergrond en vluchtelingengezinnen;
 • professionals die werken met deze ouders of hun kinderen

Hoe ondersteunen we meertalige gezinnen?

TALES@Home

TALES@Home staat voor ‘Talking About Language and EmotionS at Home’. Dit Europese project helpt meertalige gezinnen een stimulerende omgeving te creëren voor taalleren en welbevinden. We ontwikkelden een app waarmee ouders en kinderen emoties verbonden met taal in kaart brengt. De sterk visuele aanpak nodigt uit tot reflectie en gesprek. Het doel van deze digitale tool is om positieve emoties en attitudes binnen het gezin te versterken en zo bij te dragen aan welbevinden, sociale cohesie en de taalvaardigheid van alle gezinsleden. TALES@Home is bedoeld voor meertalige gezinnen en professionals die werken met meertalige volwassenen, kinderen en jongeren in de context van taalleren.

Het centrale thema rond welbevinden, emoties en taal sluit volledig aan bij de doelstellingen van HaBilNet. Dankzij HaBilNet kon deze tool in 2022 een update krijgen en is nu weer ten volle beschikbaar.

PIM@Home

Een kernthema van PIM is de ondersteuning van ouders bij de meertalige opvoeding van hun kinderen. We geven adviezen en vormingen aan ouders en professionals met aandacht voor zowel thuistalen als de schooltaal. PIM@Home focust op het versterken van de diverse thuistalen en werd gerealiseerd met de steun van Sven Gatz, minister bevoegd voor de promotie van meertaligheid.

De kern van het project wordt gevormd door 10 korte filmpjes rond taalondersteuning in de thuistaal. De in oorsprong Nederlandstalige filmpjes zijn gedupliceerd en ingesproken in nog 8 verschillende talen: Klassiek Arabisch, Marokkaans Arabisch, Engels, Frans, Roemeens, Spaans, Turks en Urdu. Het materiaal kan preventief worden ingezet. Daarnaast kan het specifiek worden gebruikt wanneer men voelt dat kinderen toch zwakker zijn voor taal en een sterkere taalstimulatie thuis deel uitmaakt van het oplossingsgericht werken.

Er is een Nederlandstalige ondersteunende handleiding die opvoedingsondersteuners ideeën geeft om zelf met de ouders aan de slag te gaan. Brusselse scholen en organisaties kunnen een samenwerking aanvragen via mail (pim@foyer.be)

Educatief materiaal

Foyers inhouse-specialisten hebben door de jaren heen heel wat educatief materiaal ontwikkeld. Hieronder vindt u een greep uit dat blijvend actuele aanbod.

Thuis spreek ik ook!

Deze bundel bevat activiteiten waarbij de thuistalen van leerlingen tussen 4 en 12 jaar aan bod komen. Soms staan de talen zelf centraal tijdens de activiteit en worden er aspecten van de moedertaal onder de loep genomen.

Waar nodig zijn er activiteitenfiches beschikbaar die gekopieerd kunnen worden. Telkens is er voorzien in een omschrijving van de leeftijdscategorie, de duur en het verloop van de activiteit.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden

Buitengewoon Talig
Buitengewoon onderwijs (buso) type 1

Deze publicatie laat leerlingen van secundaire scholen buitengewoon onderwijs (buso) type 1 toe om op een positieve manier kennis te maken met verschillende talen, en dat aan de hand van twintig volledig uitgewerkte lessen.

Voor elke les bieden we een lesfiche. Die bevat het lesverloop, de ontwikkelingsdoelstellingen en alle eindtermen waar de leerkracht naartoe werkt. Daarnaast kunnen er ook infobladen, werkbladen en bronbladen bij de les horen.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden.

Digitale Kamishiba

Atelier 1u30 of 2u – 11 tot 16 jaar

De digitale vertelkiosk is een digitaal kamishibaitheatertje met touchscreen bovenop een boekenkast. Op het scherm zijn er achtennegentig verhalen te zien in eenentwintig is er ook een verwerkingsactiviteit gekoppeld.

De verhalen zijn geschikt voor kinderen tussen drie en tien jaar maar ouders en leerkrachten kunnen er ook van genieten.

Hier kan u een selectie video’s bekijken en beluisteren.

Doelpubliek:

 • Kleuters
 • 1ste en 2de graad lager onderwijs
 • OKAN-Leerlingen
 • Studenten lerarenopleiding

Prijs: 50 euro per twee weken

Reservatie: atelier@foyer.be

Kalender 2024
Thuis actief met talen

We werken vaak met ouders rond het versterken van de thuistaal. De thuistaal is de basis voor het leren van andere talen en het is belangrijk als verbindingstaal tussen ouders en kinderen.

Onze adviezen gaan over verschillende thema’s:

 • Voorlezen als bron van taalleren
 • Taal aanbieden als spel
 • Gesprekjes voeren
 • Nieuwe taal leren door samen op stap te gaan
 • Het belang van contact met anderen

We ontwikkelden een kalender voor ouders (A3 formaat) waarop ze in kleur kunnen aanduiden wanneer ze één van deze 5 tips in praktijk brengen. Op de achterzijde staat er in het Nederlands meer informatie over de vijf topics. Via deze link kan u de informatie op de kalender in verschillende talen vinden.

U kan de kalender hier downloaden en printen. (Suggestie: in kleur – A3 – recto/verso)

Sessies voor ouders

We verzorgen in Brussel een ruim aanbod aan sessies waarbij we ouders versterken in de rol die ze vervullen bij de meertalige opvoeding van hun kinderen. Specifieke thema’s die we opnemen zijn onder meer:

Praktisch

Een overzicht van de sessies vindt u in deze folder.

Voor meer informatie kan u mailen naar pim@foyer.be

SALTO

SALTO is een project ter ondersteuning van de thuistaal en de schooltaal. SALTO is in het leven geroepen omdat het leren van de thuistaal (de taal van het hart) vanaf jonge leeftijd een cruciale basis is voor al het andere leren (schooltaal, andere talen, wiskunde, cultuur, …)

De activiteiten vinden plaats in een tiental Nederlandstalige en Franstalige scholen in Brussel en dat tijdens de lesuren of na schooltijd. Om het aanleren van de moedertaal, te ondersteunen, is een reeks van 30 pedagogische en speelse activiteiten ontwikkeld. De activiteiten zijn vertaald naar 15 talen. De activiteiten worden gegeven door ouders die een vorming van één week volgen op Foyer.

SALTO heeft op 24 september 2021 het eerste Europese Talenlabel EPOS 2020 gekregen.

Realisaties: https://www.salto-project.be/

Doelgroepen

Specifieke doelen

Liba Lingua

Een sterke start op school voor meertalige kinderen

Doet Lingua jou ook aan taal denken? Dat klopt! Talen staan centraal in dit spel.
Liba is het Hongaarse woord voor ‘gans’. Ons spel Liba Lingua is inderdaad een ganzenspel, maar niet zomaar één…
Liba Lingua wil ouders bij de start op school helpen reflecteren over de meertalige opvoeding van hun kind.
Ouders spelen het spel samen met een leerkracht en krijgen zo de kans om op een leuke wijze samen de start te nemen.

Met Liba Lingua concretiseren we een warme transitie tussen thuis en school met drie belangrijke boodschappen:

Praktisch

Het spel kost 35 euro + verzendkosten. 

Bestellen of vragen bij onze ondersteuning om met dit spel aan de slag te gaan? Mail naar pim@foyer.be
Je vindt de informatie ook in deze folder en dit filmpje geeft je alvast een eerste impressie. 

Liba Lingua werd ontwikkeld met de financiële steun van www.habilnet.org/nl
Na het spelen van het spel kan je de ouders een reminder meegeven. U vindt deze in verschillende talen.