PIM taalanalyse en -advies


De werking van PIM is gericht op de ondersteuning van meertalige gezinnen en kinderen.  

De vraag naar onze ondersteuning is echter zo sterk gegroeid dat we onze aanpak wat anders moeten structureren. We willen ten volle ‘Partners In Meertaligheid’ blijven en herbekeken daarom onze eigen aanpak en samenwerkingsmogelijkheden. 

We beogen vooral de hulpvraag die we krijgen wat te specifiëren om analyses en adviezen gerichter in te zetten. We willen ook voldoende ruimte scheppen om in de voorschoolse periode preventief met ouders te werken. Volgend organigram maakt u wat wegwijs. 

Voor individuele aanvragen kan u doorklikken naar de verschillende aanvraagformulieren. Voor groepssessies voor ouders en vormingen voor professionelen mailt u uw vraag en dan bekijken we het verder.  

Vragenlijsten die je kan gebruiken (resultaat meesturen met de aanvraag voor advies of analyse):