PIM taalanalyse en -advies


De werking van PIM is gericht op de ondersteuning van meertalige gezinnen en kinderen.  

Het luik taalanalyse en taaladvies wordt gerealiseerd in samenspraak met scholen, CLB, hulpverleners en opvoedingsondersteuners uit Brussel.

We willen op die manier:

Volgend organigram helpt u op weg op de aanvraag bij ons in te dienen en daar onder vind je de nodige documenten.  

Informatie over onze workshops voor groepen ouders vind je hier.

Vragenlijsten die je kan gebruiken (resultaat meesturen met de aanvraag voor advies of analyse):