Dienst Roma & Woonwagenbewoners

T’aven bachtale! (Welkom!)

De Roma-dienst van Foyer vzw is sinds 2003 actief als steunpunt met betrekking tot Roma en woonwagenbewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling is het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners door begeleiding en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief. De nadruk ligt hierbij op integratie via onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Contact
Een interventie aanvragen kan per mail (koen.geurts@foyer.be) of telefonisch (02/411.87.32)
Roma en woonwagenbewoners kunnen bij ons terecht tijdens de permanentie van maandag tot donderdag tussen 14u en 17 u in de Mommaertsstraat 22, 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
of per telefoon (02/411.87.32).

Onze werking

In Brussel wonen naar schatting om en bij de 11.000 Roma (2019), voornamelijk afkomstig uit Roemenië, Bulgarije, voormalig Joegoslavië, Slovakije, en recenter ook uit Syrië (de zogeheten Doms). Het gaat om etnische groepen die in het land van herkomst vaak al een gemarginaliseerd bestaan leidden en daardoor geconfronteerd worden met extra uitdagingen op het vlak van integratie. Verder telt Brussel een 120-tal families Roms, Manoesjen en Voyageurs. Manoesjen en Roms zijn hier sinds de 15de en 18de eeuw en leven in woonwagens. Ze zijn onder meer te vinden op privéterreinen in Anderlecht en Haren, maar ook op tijdelijke standplaatsen in verschillende gemeenten.

Voor Roma en woonwagenbewoners is de Roma-dienst een eerstelijns-steunpunt waar zij terecht kunnen voor informatie, bemiddeling, familiale omkadering, toeleiding, doorverwijzing, sensibilisering en infosessies over rechten en plichten. Voor een 200-tal woonwagenbewoners fungeert de Roma-dienst als referentieadres.

Als tweedelijns-steunpunt verlenen we informatie en advies over de doelgroep, bieden we vormingen op maat en doen we interventies (huisbezoeken, bemiddelingen, …) bij Roma-families op vraag van diensten, scholen, reguliere instanties, lokale besturen en particulieren. Met een reeks partners is er een structureel samenwerkingsverband.

De Roma-dienst heeft ook een signaalfunctie naar het beleid toe. Daarbij verlenen we advies en ondersteuning aan lokale en regionale overheden en publieke instanties met betrekking tot actuele thema’s (onderwijs, bedelen, dakloze families…).

Centraal in de Roma-dienst staat een team van bemiddelaars en stewards van Roemeense, Bulgaarse, Syrische en Roma-origine. Zij hebben een drievoudige taak:

De Roma-dienst wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Vlaamse Gemeenschap, het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Meer weten?

De dienst Roma & Woonwagenbewoners is ontzettend actief, hieronder vindt u een overzicht van hun projecten, publicaties, etc.

Publicaties
Foyer vzw heeft reeds verschillende publicatie uitgebracht over de Roma en woonwagenbewoners. U vindt een overzicht van de publicaties via volgende link.
De boeken zijn te bestellen via secretariaat@foyer.be of 02/411.74.95.

Algemene handvaten voor werken met Roma
De werking van de Dienst Roma & Woonwagenbewoners is ontzettend breed. Alle informatie over de Romagemeenschap is gebundeld in onze ‘Algemene handvaten voor werken met Roma’. Hier staat een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de Roma en haar migratie en de algemene handvaten. Daarnaast vindt u er meer informatie over specifieke topics, namelijk over tewerkstelling, onderwijs, huisvesting en bedelen. De handleiding kan u hieronder downloaden.

ESF-project
Het ESF-project is een samenwerking tussen de VGC en de dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw. Sinds 2015 is het dankzij dit project mogelijk om kwetsbare bevolkingsgroepen – waaronder Roma- te begeleiden in hun oriëntatie naar opleiding en werk.
Meer informatie over het project vindt u hieronder.

Pedagogisch materiaal – Roma in de klas
Roma in de klas is een verzameling van educatief materiaal over Roma, bestemd voor leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs.
Een tiental jaar geleden werkte de Romadienst op vraag van enkele Brusselse lagere scholen de Romakoffer uit, een (materieel) didactisch pakket om in klassen met Romaleerlingen de cultuur en geschiedenis van Roma een plaats te kunnen geven. Vandaag stellen we een deel van dit materiaal digitaal ter beschikking voor de geïnteresseerde leerkracht of jeugdwerker. Elk thema bevat een reeks infobladen en/of opdrachten, plus inleidende informatie voor de begeleider.

Media
Een thematische selectie van reportages, video’s en persberichten over Roma-thematieken en over de werking van de Roma-dienst vindt u via onderstaande link.