Dienst Roma & Woonwagenbewoners


In Brussel wonen naar schatting om en bij de 11.000 Roma (2019), voornamelijk afkomstig uit Roemenië, Bulgarije, voormalig Joegoslavië, Slovakije, en recenter ook uit Syrië (de zogeheten Doms). Het gaat om etnische groepen die in het land van herkomst vaak al een gemarginaliseerd bestaan leidden en daardoor geconfronteerd worden met extra uitdagingen op het vlak van integratie. Verder telt Brussel een 120-tal families Roms, Manoesjen en Voyageurs. Manoesjen en Roms zijn hier sinds de 15de en 18de eeuw en leven in woonwagens. Ze zijn onder meer te vinden op privéterreinen in Anderlecht en Haren, maar ook op tijdelijke standplaatsen in verschillende gemeenten.

De Roma-dienst van Foyer vzw is sinds 2003 actief als steunpunt met betrekking tot Roma en woonwagenbewoners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling is het bevorderen van emancipatie en zelfredzaamheid van Roma en woonwagenbewoners door begeleiding en oriëntatie naar een realistisch toekomstperspectief. De nadruk ligt hierbij op integratie via onderwijs, opleiding en tewerkstelling.

Als tweedelijns-steunpunt verlenen we informatie en advies over de doelgroep, bieden we vormingen op maat en doen we interventies (huisbezoeken, bemiddelingen, …) bij Roma-families op vraag van diensten, scholen, reguliere instanties, lokale besturen en particulieren. Met een reeks partners is er een structureel samenwerkingsverband.

Een interventie aanvragen kan per mail (koen.geurts@foyer.be) of telefonisch (02/411.87.32).

Voor Roma en woonwagenbewoners is de Roma-dienst een eerstelijns-steunpunt waar zij terecht kunnen voor informatie, bemiddeling, familiale omkadering, toeleiding, doorverwijzing, sensibilisering en infosessies over rechten en plichten. Voor een 200-tal woonwagenbewoners fungeert de Roma-dienst als referentieadres.

Roma en woonwagenbewoners kunnen bij ons terecht tijdens de permanentie van maandag tot donderdag 14-17 u in de Mommaertsstraat 22 in Molenbeek, of per telefoon.

De Roma-dienst heeft ook een signaalfunctie naar het beleid toe. Daarbij verlenen we advies en ondersteuning aan lokale en regionale overheden en publieke instanties met betrekking tot actuele thema’s (onderwijs, bedelen, dakloze families…).

Centraal in de Roma-dienst staat een team van bemiddelaars en stewards van Roemeense, Bulgaarse, Syrische en Roma-origine. Zij hebben een drievoudige taak:

De Roma-dienst wordt ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Vlaamse Gemeenschap, het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), het Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Klik hieronder voor meer info over: