ESF-project Roma@Work

Roma worden toegeleid naar opleiding en werk

De volledige openstelling van de Belgische arbeidsmarkt voor Roemenen en Bulgaren op 1/1/2014 heeft vele Roma in Brussel nieuwe perspectieven geopend. Sinds september 2015 stelt het Europees Sociaal Fonds (ESF) OP Vlaanderen, met cofinanciering via de Vlaamse overheid en VDAB Brussel, middelen ter beschikking ter ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen – waaronder Roma – in hun oriëntatie en begeleiding naar opleiding en werk. Het ESF-project wordt vorm gegeven vanuit een samenwerking tussen de VGC en de dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw. De beleidsmatige coördinatie en administratieve opvolging van het project wordt georganiseerd en gecoördineerd door de VGC-administratie (cel Stedelijk Beleid). De operationele coördinatie op het terrein gebeurt door de dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer vzw.

Project Roma@Work

In de huidige fase van het project (2020-2021, verlengd tot eind 2022) werken twee ESF-projectmedewerkers (1 + 0.8 VTE) en 4 reeds actieve Roma-stewards (0.5 VTE) hiervoor nauw en complementair samen en worden centraal aangestuurd en gecoacht binnen het Roma-team. Jaarlijks worden hierin een 45-tal deelnemers begeleid. Het gaat voornamelijk om Bulgaarse, Roemeense en Syrische Roma.

De grondige kennis van de Brusselse Roma-gemeenschappen en terreinervaring helpt de Roma-stewards bij het vinden van geschikte kandidaten om in een traject te stappen.

Vervolgens vinden individuele intake- en oriëntatiegesprekken plaats met deze kandidaten (zelfonderzoek over eigen mogelijkheden, competenties en verwachtingen, te vervullen randvoorwaarden, persoonlijk vormings- en opleidingstraject, arbeidsmogelijkheden, …). Met de kandidaat wordt uiteindelijk een actieplan opgesteld met een individueel traject op maat gericht op opleiding en/of tewerkstelling.

In de hierop volgende begeleiding worden meerdere stappen onderscheiden die zich deels gelijktijdig zullen ontwikkelen. Tijdens de voorbereidingsfase wordt vooral gewerkt aan randvoorwaarden om de sociale situatie (verblijf, familiale situatie, kinderopvang, …) en de positie van de cliënt als werkzoekende (taal, sollicitatievaardigheden, werkattitudes, …) te versterken waardoor een succesvol traject effectief mogelijk wordt. Vervolgens wordt gezocht en wordt de cliënt toegeleid naar aangepaste competentieversterkende opleidingen, stageplaatsen en/of werk. De inschakeling van de cliënt en het goede verloop op de plaats van opleiding, stage of arbeid wordt opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Bij elke stap wordt samengewerkt met reguliere Brusselse partners zoals o.a. VDAB en Actiris (opleiding en arbeidsbemiddeling), CAW Brussel (randvoorwaarden), Tracé Brussel (expertisedeling en samenwerking beroepsoriëntatie en opleidingen), Huis van het Nederlands en Centrum voor Basiseducatie Brusselleer (taalcursussen), enz.

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van het ESF-project sinds 1/9/2015 tot 31/12/2022. Ongeveer de helft van de cliënten slaagde er in om het traject te voltooien en werk te vinden.