Vormingen


Meertaligheid

‘Sterk aan de start – jonge ouders adviseren over meertalig opvoeden’

De aanpak van de meertalige opvoeding binnen het gezin is voor jonge ouders vaak een zoekproces vol twijfels. Gebaseerd op recent onderzoek en onze ervaring formuleren we concrete tips waarmee je ouders kan ondersteunen. We bekijken ook de eerste opvang van jonge kinderen in het Nederlands. We richten ons vooral op professionelen die werken met jonge ouders en kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Deze vorming kan ook op aanvraag worden georganiseerd. Meer info: pim@foyer.be

‘Meertalig voorlezen. Een interactieve workshop rond voorlezen in andere talen’

Op basis van zijn jarenlange expertise rond meertaligheid spitste Foyer vzw zich onder meer toe op verschillende initiatieven rond meertalig voorlezen. Tijdens deze workshop krijg je een praktische uiteenzetting over het belang en de vele mogelijkheden van meertalig voorlezen.  De deelnemers krijgen ook praktische tips op welke manier meertalig voorlezen aangewend kan worden om te werken rond ouderbetrokkenheid. We bekijken hoe we dit alles kunnen implementeren met gebruik van de digitale kamishibai met als einddoel het zelfstandig gebruik ervan. De workshop richt zich vooral tot leerkrachten, studenten lerarenopleiding basisonderwijs, bibliotheekmedewerkers, animatoren.

Deze vorming kan ook op aanvraag worden georganiseerd. Meer info: pim@foyer.be

‘Voorstelling PIM@home’

Pim@home is een project dat we in coronatijden zijn gestart en nu verder vorm geven. Het is een toegankelijke manier om via korte filmpjes van ouders sterkere taalondersteuners te maken. We richten ons hierbij op de eerste plaats op de thuistaal (kleuters) maar verbinden dit natuurlijk ook met het leren van Nederlands. In eerste fase maken we materiaal in Nederlands, Turks en Arabisch.

‘Omgaan met taaldiversiteit op school’

Heel wat basisscholen zijn actief bezig met het ontwikkelen van een eigen schooltaalbeleid. Schoolteams reflecteren hierbij over hun taalonderwijs maar ook over het taalgebruik op de speelplaats en de ondersteuning die men van de ouders vraagt. Bij dit alles houdt men echter vaak nog te weinig rekening met het proces van een meertalige opvoeding: hoe leren kinderen taal? welke afspraken kunnen ze aan? welke rol geven we best aan de ouders?, …

Gedurende deze sessie bekijken we een aantal aspecten van de meertalige ontwikkeling. Hierbij is er bijzondere aandacht voor nieuwe inzichten op dit vlak. We bekijken de implicaties van deze bevindingen voor het klas- en schoolgebeuren en in functie van de ondersteuning die we ouders bieden.

Deze vorming wordt uitsluitend op aanvraag georganiseerd. Aandachtspunten worden in overleg bepaald. De sessie neemt twee tot drie uur in beslag. Meer info: pim@foyer.be

Romadienst

Werken met Roma in Brussel

Deze infosessie richt zich tot medewerkers van verenigingen, scholen en instellingen in het Brusselse die in hun dagelijkse activiteiten in aanraking komen met Roma en/of woonwagenbewoners.

Deelnemers krijgen inzicht in de leefwereld en cultuur van Roma en/of woonwagenbewoners. Expertise en ervaringen kunnen worden uitgewisseld en er worden concrete handvaten aangereikt om met deze doelgroepen te werken.

Vorming op aanvraag en op maat. De integrale versie duurt ongeveer tweeënhalf uur, maar kan ook worden ingekort tot anderhalf uur.

Meer info: koen.geurts@foyer.be