Foyer des Jeunes asbl

Foyer des Jeunes is sinds 1974 erkend door de Franse gemeenschap en gevestigd in de Werkhuizenstraat 25. Het jeugdcentrum heeft altijd gewerkt aan preventie en remediëring en heeft al duizenden jongeren verwelkomd. We durven zelfs te zeggen dat alle Marokkanen in Brussels die momenteel ongeveer 45 jaar zijn, in hun jeugd minstens één keer bij Foyer geweest zijn.

De opvang van jongeren buiten de schooluren is altijd al een van de pijlers van Foyers werk geweest. Aangepaste activiteiten aan verschillende leeftijdsgroepen zijn beschikbaar voor kinderen, tieners en jongvolwassenen. Het jeugdcentrum van Foyer staat open voor kinderen vanaf 8 tot 25 jaar en onze activiteiten en projecten zijn co-educatief. We hebben op dit moment zelfs bijna een perfecte verdeeldheid. We verwelkomen ook al vele jaren nieuwkomers.

Spelactiviteiten, sport, educatieve begeleiden en creatieve activiteiten worden op een coherente en georganiseerde manier aangeboden aan de jongeren. Alle activiteiten zijn onderdeel van een grootschalig pedagogisch project met als doel kinderen, jongeren en hun ouders verantwoordelijkheid en burgerschap bij te brengen binnen een kader van sociale cohesie. Het jeugdcentrum werkt samen met de belangrijkste sociale actoren die actief zijn van de gemeente Molenbeek, alsook met partners uit andere gemeenten en zelfs internationale partners.

Contact02/411 74 95
bachir.mrabet@foyer.be
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Contacturen
dinsdag: 12h30-20h
woensdag: 10h-20h
donderdag: 13h30-20h
vrijdag: 10h30-20h
zaterdag: 12h30-20h
Openingsuren
dinsdag: 15h30-20h
woensdag: 14h-20h
donderdag: 15h30-20h
vrijdag: 15h30-20h
zaterdag: 14h-20h

Doorheen het jaar bieden we wekelijks verschillende activiteiten en ateliers aan. Hieronder staat een overzicht van alle activiteiten.

Media-atelier

Het media-atelier bestaat al vele jaren binnen onze vereniging en verwelkomt jongeren van alle leeftijdsgroepen. Het atelier heeft als doel door jongeren gekozen onderwerpen te ontleden door middel van onderzoek, (straat)interviews, meningsvorming of interpretatie door middel van fictie. Vanaf het begin van dit atelier wilden we dat elke jongere de verschillende rollen leerde kennen die belangrijk zijn bij het maken van een video: cameraman, boomoperator, editor, regisseur, etc. Dankzij het lange bestaan van het atelier zijn de jongeren goed vertrouwd met het gebruik van de beschikbare apparatuur. Daarnaast kunnen we ze door deze expertise vragen om de beginners te mentoren en hun kennis door te geven.

dinsdag: 17u tot 19u
donderdag: 17u tot 19u

Eco-burger

Het atelier “Eco-burger” loopt sinds september 2022 en heeft als doel om de jongeren bewust te maken van hun rol en het belang ervan in de bescherming van het milieu.
Om hierin te slagen, kregen de jongeren de kans om het sorteercentrum van Delacroix te bezoeken en zich zo vertrouwd te maken met het proces om ons dagelijks afval te verwerken.

vrijdag: 17u tot 19u

Huiswerkklas (sociale cohesie)

De huiswerkklas biedt een belangrijke educatieve ondersteuning voor de academische en intellectuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze wordt ondersteund door gekwalificeerde personen die nauw samenwerken met de scholen waar de kinderen op zitten. De rol beperkt zich niet enkel tot remediëring van de materie, maar heeft een belangrijke rol in de culturele ontwikkeling in de breedste zin van het woord. In die zin is onze huiswerkklas een belangrijke toegangspoort voor de ontwikkeling van jonge nieuwkomers.
Leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs zijn welkom, maar het aantal plaatsen is beperkt tot 10. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over de beschikbare plaatsen en de wachtlijst.

dinsdag: 15u30 tot 19u30
donderdag: 15u30 tot 19u30
vrijdag 15u30 tot 19u30

Atelier “de Wereld van Morgen”

“de Wereld van Morgen” is een atelier voor tieners waar debatten gevoerd worden en ideeën uitgewisseld worden. De jongeren worden het hele jaar gevraagd te discussiëren over onderwerpen die hen direct aangaan. Zo discussiëren ze bijvoorbeeld sinds september 2022 over pesten, een probleem dat versterkt is door sociale netwerksites en dat nu verder gaat dan de schoolomgeving en jongeren raakt in hun privé- en gezinsleven. 

woensdag 17u30 tot 19u30

Theater atelier

Dit atelier geeft jongeren de kans om op het podium te kruipen om sketches, korte of zelfs langere werken op te voeren. Het meeste werk binnen dit atelier komt voort uit de creativiteit van de jongeren. Beetje bij beetje krijgen de creaties vorm en in de loop van de sessies komen de verhalen tot leven, tot het toppunt: de dag van de voorstelling waar de jongeren hun stukken brengen voor een publiek.

donderdag 16u tot 18u

Culinair atelier

Dankzij het Culinair Atelier zijn we in staat om de jongeren bewust te maken van het belang van gezond eten. De recepten die klaargemaakt worden zijn gevarieerd: zoet/zout, warm/koud, voor- of hoofdgerecht of een dessert. De gerechten worden gekozen volgens het seizoen. We maken gebruik van de wekelijkse donderdagmarkt in het centrum van Molenbeek om verse groenten en fruit te kopen om te verwerken in de gerechten.

zaterdag: 14u30 tot 16u30

Multisport

Het Sport Atelier is enorm belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de jongeren. Om hen sporten te laten ontdekken waar ze minder mee in contact komen, spelen we basket, zaalvoetbal, badminton, volleybal, handbal, etc. We focussen op groepssporten om de groepscohesie te versterken.

8 – 10 jaar: woensdag 15u tot16u
11 -14 jaar: woensdag 16u tot 17u
+15: woensdag 17u tot 18u

Creatief atelier (CEC)

Dit Atelier geeft jongeren de kans hun artistieke talenten te ontwikkelen en te verrijken. Ze worden begeleid door specialisten in verschillende disciplines (schilderen, collages, graffiti, objecten maken, etc.) en de kunstwerken zijn het bewijs van al deze, soms verborgen, talenten. Bij speciale gelegenheden zoals Halloween, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Moederdag of Vaderdag maken de jongeren creaties binnen het thema van het feest.

donderdag: 17u tot 19u

Muziekatelier

De jongeren in het Muziekatelier zijn verdeeld in twee groepen. Omdat er een grote interesse was in het leren bespelen van muziekinstrumenten, bieden we ukelele lessen aan. Muziek klinkt altijd beter als er ook gezongen worden dus is er bij ons ook een zangatelier.

vrijdag: 17u tot 18u30

Atelier Manga

Veel van onze jongeren zijn dol op Mangas. De jongeren maakten eerst kennis met verschillende tekentechnieken (verhoudingen, arceringen, lijnen, etc.) om zo zelfverzekerder te worden en “buiten de lijntjes” te durven kleuren. Daarna lanceerden we het idee om hen te vragen in groep een eigen verhaal te bedenken en zo een eigen manga te maken.

dinsdag 17u tot 19u

Jeugdraad

In de Jeugdraad leren jongeren over democratie, luisteren, onderhandelen en compromissen sluiten. Hier kunnen ze meebeslissen over het bestuur en de activiteiten van Foyer des Jeunes.
De jongeren kunnen hun mening geven over de huidige activiteiten en nieuwe activiteiten voorstellen. Hier wordt ook gediscussieerd over mogelijke projecten. Tot slot worden alle praktische aspecten besproken. Jongeren kunnen bijvoorbeeld verandering en aanvullingen op het huishoudelijk reglement aanvragen en discussiëren over de momenten van de ateliers, zodat die voor zo veel mogelijk jongeren passen.

laatste vrijdag van de maand (eenmaal per twee maanden): 8-10 jaar
laatste vrijdag van de maand (eenmaal per twee maanden): 11-14 jaar
laatste vrijdag van de maand (eenmaal per maand): +15 jaar

Extra activiteiten

Daarnaast bieden we tijdens de schoolvakanties aangepaste programma’s aan in de vorm van stages. We voeren het hele jaar door ook een aantal speciale projecten uit die verband houden met solidariteit, responsabilisering en de ontwikkeling van autonomie. Zo zijn onze jongeren in 2022 en 2023 gefietst naar Marokko.

Houd onze website en sociale mediakanalen in de gaten voor meer informatie.