asbl Foyer des Jeunes


Foyer des Jeunes is een historisch Brussels jeugdhuis, erkend door de Franse Gemeenschap.

Jongeren opvangen buiten de schooluren is altijd een van de voornaamste pijlers geweest van Foyers werking: in de loop der jaren heeft het jeugdhuis vele duizenden jongeren over de vloer gekregen. Onder de vlag van Foyer des Jeunes bieden we nog steeds een resem activiteiten aan, telkens op maat van de leeftijdsgroep. Concreet zijn kinderen vanaf 8 jaar tot jongeren van 25 jaar van harte welkom.

Centraal in ons aanbod staat het stimuleren van de identiteitsontwikkeling bij jongeren en van hun creatieve vaardigheden. Dat doen we aan de hand van zorgvuldig gekozen activiteiten die ingebed zijn in een globaal pedagogisch project gericht op responsabilisering en burgerschap bij kinderen, jongeren en hun ouders. De laatste jaren leggen we ook sterk de nadruk op ecologie, naar aanleiding van de klimaatproblematiek, en op verstandig omgaan met (nieuwe) media. Daartoe bundelt het jeugdhuis de krachten met de vooraanstaande actoren uit het sociale en culturele werkveld binnen de gemeente Molenbeek, maar eveneens met partners uit andere gemeenten, gewesten en zelfs uit het buitenland.

Onze huistaakklas garandeert een welkome ondersteuning bij het schoolwerk van kinderen en jongeren, die van doorslaggevend belang blijkt voor zowel hun schoolse als algemene intellectuele evolutie. Dat geldt in het bijzonder voor de jonge nieuwkomers in onze klas.

Net als de huistaakklas, geven de creatieve workshops van Foyer des Jeunes deelnemers extra troeven in het leven; kinderen en jongeren krijgen er de kans hun artistieke talenten te ontwikkelen. Voor verschillende disciplines hebben we specialisten in huis (poetryslam, muziek componeren, opnames, productie etc…) en veel, soms verborgen, talenten komen zo tot uiting. De resultaten spreken voor zich: we hebben een rist inhoudelijk sterke en vernieuwende projecten gerealiseerd, die zowel pedagogisch als artistiek verantwoord zijn. De focus blijft steeds gericht op het helpen ontwikkelen van de identiteit van onze jongeren, die opgroeien in een superdiverse, meertalige grootstad.

Tijdens de zomermaanden bieden we activiteiten aan voor jongeren van 8 tot 14 jaar.

Openingsuren:
Dinsdag: van 15u30 tot 19u30 (huistaakklas).
Woensdag: van 14u tot 19u30.
Donderdag: van 15u30 tot 19u30 (huistaakklas).
Vrijdag: van 15u30 tot 19u30 (huistaakklas).
Zaterdag: van 14u tot 19u30.