Visie en missie

Foyer werkt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen op volwaardige wijze kan deelnemen
en waarin ieders stem wordt gehoord.


Daartoe engageert Foyer zich om de zelfontplooiing en veerkracht te faciliteren van Brusselaars met
migratieachtergrond, met bijzondere aandacht voor personen met een kwetsbaar profiel binnen
deze doelgroep.


Vanuit verschillende teams die elkaar aanvullen en versterken, zetten we onze creativiteit en
polyvalentie in om duurzame oplossingen te ontwikkelen met en voor ons doelpubliek. We baseren
ons daarvoor op een stevige expertise, maar spelen ook flexibel in op veranderende
maatschappelijke omstandigheden.