Geschiedenis


De huizenhoge bloem in Foyers overbekende logo staat eigenlijk symbool voor onze hele (ontstaans)geschiedenis. Sinds de beruchte kaalslag door alle bouwwoede aan het Brusselse Noordstation hebben onze vrijwilligers – en geleidelijk aan steeds meer medewerkers – vanaf 1969 immers een resem werkingen laten bloeien. Alternatieve, sociale initiatieven die de blinkende nieuwbouwtorens in de schaduw hebben gezet. Met het kenmerkende enthousiasme van die tijd begon alles als een jeugdhuiswerking. Dat jeugdhuis verhuisde noodgedwongen van de Noordwijk naar Sint-Jans-Molenbeek, waar het tot volle wasdom kwam.

Begin de jaren 1970 trokken kinderen en jongeren massaal naar Foyer, met zijn keuken, filmwerking en natuurlijk… de kleine zoo, compleet met zijn eigen leeuw. Een eerste bloeiperiode waaraan tegen het eind van dat decennium een einde kwam.

Aan de maatschappelijke uitdagingen viel niet langer alleen met een jeugdhuis het hoofd te bieden. Allochtone meisjes bleven immers weg zodra ze de puberteit bereikten, sommige jongeren belandden in de criminaliteit. Tijd om na een hervorming anders op te bloeien.

Die nieuwe bloeiperiode brak begin de jaren 1980 aan, met de opstart van onze vrouwenwerking Dar al Amal. Ook kwam er een Vormingscentrum Foyer, voor jongeren die afhaakten op school. De sociale dienst Welkom garandeerde dan weer individuele begeleiding en er werd een begin gemaakt met biculturele, meertalige projecten in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Honderden allochtone leerlingen groeiden dankzij dit aanbod uit tot meertalige burgers die vlot hun weg vonden op de arbeidsmarkt.

Medio de jaren 1980 populariseerde Foyer mee de taallessen Nederlands voor laaggeschoolde volwassenen in het Centrum Nederlands voor Migranten (CNM). De sociale dienst kreeg dan weer een gereputeerde juridische dienst naast zich. Tot slot zag Intec Foyer het levenslicht, een opleidingsproject in de informatietechnologie voor laaggeschoolden. Maar werkingen die erg sterk groeiden, konden evengoed op eigen kracht verder bloeien. Daarom werd CNM bestendigd in het volwassenenonderwijs (het huidige Huis van het Nederlands) en nam Intec Brussel de werking van Intec Foyer over.

Geruislozer – maar daarom niet minder duurzaam – werden in de jaren 1990 projecten opgezet die tot op vandaag toegankelijke zorg voor iedereen garanderen. Voor zorgvragers van alle leeftijden kwam er een Dienst Interculturele Bemiddeling in de welzijns- en gezondheidssector.

De eeuwwisseling bracht opnieuw extra werkingen, met voorop de Romadienst die Oost-Europese Roma en woonwagenbewoners empowert. Brussel Integratie door Sport (BIS) van haar kant kreeg als missie om Brusselaars met een migratieachtergrond sportief te laten participeren en – zo mogelijk – te helpen excelleren. Een andere jonge scheut, de Compas-werking met inburgeringscursussen voor anderstalige nieuwkomers, werd intussen al overgeplant – via een tussenstap – naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

Drie jaar vóór ons vijftigjarige bestaan in 2019 – en op algemeen verzoek van Foyer- getrouwen – werd een Mannenwerking opgetuigd: mannen van alle achtergronden kunnen er terecht voor educatieve, culturele en sportieve activiteiten, of gewoon om gezellig samen te zijn. Een MigratieMuseumMigration zag het licht op 12 oktober 2019. De zoveelste wijze waarop Foyer duizend bloemen laat bloeien, maar beslist niet de laatste.