HOE FOYER VZW STEUNEN?


Foyer houdt doorlopend de vinger aan de pols bij zijn doelgroep en speelt zo snel mogelijk op nieuwe noden in. De innovatieve initiatieven waarvoor we bekend staan, zouden we graag blijven ontwikkelen. Een aantal werkingen van Foyer wordt gelukkig gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Dat volstaat evenwel niet om alles draaiende te houden.

U kunt Foyer financieel steunen door:

Voor de giften die voor het uitreiken van een fiscaal attest in aanmerking komen, verplicht MINFIN (Ministerie van Financiën) de verenigingen om de schenker te vragen om zijn/haar nationaal nummer op te geven. Dit wordt door Foyer vzw  uiteraard voor niets anders gebruikt.

Wij stellen u voor om ons uw nationaal nummer door te geven via sponsor@foyer.be

Verkiest u een andere, bv gewoon schriftelijke of telefonische weg om ons dit mee te delen, dan kan dit uiteraard altijd ook.

Wie steunt Foyer nu al?

Omdat wij transparantie belangrijk achten, vindt u de jaarrekeningen van Foyer terug op donorinfo.be.