TALES@home

TALES@home – Talking About Language and EmotionS at Home. 

Het Europese project TALES@home helpt meertalige gezinnen een stimulerende omgeving te creëren voor taalleren en welbevinden. We ontwikkelden een app waarmee ouders en kinderen, emoties verbonden met taal in kaart brengt. De sterk visuele aanpak nodigt uit tot reflectie en gesprek. 

Het centrale thema rond welbevinden, emoties en taal sluit volledig aan bij de doelstellingen van HaBilNet. Dankzij HaBilNet kon deze tool in 2022 een update krijgen en is nu weer ten volle beschikbaar. 

Doel: Deze digitale tool versterkt positieve emoties en attitudes binnen het gezin om zo bij te dragen aan welbevinden, sociale cohesie en de taalvaardigheid van alle gezinsleden. 

Doelgroepen: 

· Meertalige gezinnen. 

· Professionals die werken met meertalige volwassenen, kinderen en jongeren in de context van taalleren. 

Deze handleiding helpt je op weg.

De tool talesathome 

Als voorbeeld vindt u  hier een verzameling van taalverhalen van vluchtelingengezinnen die aan de slag gegaan zijn met de tool.

Vragen? Mail dan naar pim@foyer.be .