TALES@home


Het Europese project TALES@home helpt meertalige gezinnen een stimulerende omgeving te creëren voor taalleren en welbevinden. Daartoe ontwikkelen wij mee een app voor ouders en hun kinderen die emoties verbonden met taal in kaart brengt. Deze digitale tool versterkt positieve emoties en attitudes binnen het gezin om zo bij te dragen aan welbevinden, sociale inclusie en de taalvaardigheid van alle gezinsleden.

Specifieke doelen

Doelgroepen

Hoe ondersteunen we meertalige gezinnen?

Realisaties

Languages and emotions in families with a recent migration background

Deze bundel (in het Engels) is een verzameling van taalverhalen van vluchtelingengezinnen die aan de slag gegaan zijn met de digitale tool van TALES@home. Dit is dus een toepassing voor meertalige gezinnen met een sterk gezinsgerichte benadering. Zij kan zowel gebruikt worden om de taalomgeving te versterken als in situaties waar de taalkeuzes een negatieve invloed lijken te hebben op het welbevinden van gezinsleden of op hun mogelijkheden om een taal te leren.

De tool kan gebruikt worden om de communicatie binnen het gezin over het taalgebruik te stimuleren maar ook om problemen op te sporen die voortkomen uit het gebruik van verschillende talen.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden.