ESF: Roma@Work (2020-2022)


Sinds 2015 zet de Roma-dienst van Foyer in op het toeleiden van Roma naar opleiding en/of tewerkstelling via trajecten op maat, met middelen van het Europees Sociaal Fonds. Een 45-tal deelnemers wordt momenteel hierin begeleid. Het gaat voornamelijk om Roemeense, Bulgaarse en Syrische Roma.

Meer informatie vindt u hier.