ESF: Roma@Work (2020-2021)


Sinds 2015 zet de Roma-dienst van Foyer in op het toeleiden van Roma naar opleiding en/of tewerkstelling via trajecten op maat, met middelen van het Europees Sociaal Fonds. Een 90-tal personen wordt hierin momenteel gecoacht door trajectbegeleiders van Foyer. Het gaat vooral om Bulgaarse, Roemeense, Syrische en Slowaakse Roma.

De ruime ervaring en grondige kennis van de Brusselse Roma-gemeenschappen en terreinervaring helpt de Roma-stewards bij het vinden van geschikte kandidaten. Vervolgens vinden individuele intake- en oriëntatiegesprekken plaats met deze kandidaten. Mogelijkheden, wensen, competenties en nog te vervullen randvoorwaarden worden onderzocht. Samen met de kandidaat wordt ten slotte een actieplan opgesteld met een individueel traject, gericht op opleiding en/of tewerkstelling.

Vervolgens gaat de begeleiding van start waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan noodzakelijke randvoorwaarden (verblijf, familiale situatie, kinderopvang, …). De cliënt wordt toegeleid naar aangepaste opleidingen, stageplaatsen en/of werk. De inschakeling van de cliënt en het goede verloop op de plaats van opleiding, stage of arbeid wordt nauw opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Bij elke stap wordt samengewerkt met reguliere Brusselse partners. Dit ESF-project wordt gecoördineerd door de Cel Stedelijk Beleid van de VGC; de operationele coördinatie en uitvoering
op het terrein gebeurt door de Romadienst.