SALTO

Salto is een project ter ondersteuning van de thuistaal en de schooltaal. SALTO is in het leven geroepen omdat het leren van de thuistaal (de taal van het hart) vanaf jonge leeftijd een cruciale basis is voor al het andere leren (schooltaal, andere talen, wiskunde, cultuur, …)

De activiteiten vinden plaats in een tiental Nederlandstalige en Franstalige scholen in Brussel en dat tijdens de lesuren of na schooltijd. Om het aanleren van de moedertaal, te ondersteunen, is een reeks van 30 pedagogische en speelse activiteiten ontwikkeld. De activiteiten zijn vertaald naar 15 talen. De activiteiten worden gegeven door ouders die een vorming van één week volgen op Foyer.

Doelgroepen

Meertalige kinderen van 6 tot 8 jaar

Ouders van meertalige kinderen

Professionals die werken met deze ouders of hun kinderen

Specifieke doelen

– De stigmatisering van moedertalen tegengaan

– Uitbreiding van de woordenschat in de moedertaal met positief effect op de schooltaal

– Concrete ondersteuning bieden tijdens de schooluren

– Ouders uit hun isolement halen, hun integratie bevorderen en hun gevoel van eigenwaarde versterken + Empowerment van vrouwen

– Ouders aanmoedigen om betrokken te raken bij het schoolwerk van hun kinderen

– Werkloze ouders betaald werk of vrijwilligerswerk aanbieden.

Salto heeft op 24 september 2021 het eerste Europese Talenlabel EPOS 2020 gekregen.

Realisaties https://www.salto-project.be/