Sessies voor ouders

We verzorgen in Brussel een ruim aanbod aan sessies waarbij we ouders versterken in de rol die ze vervullen bij de meertalige opvoeding van hun kinderen. Specifieke thema’s die we opnemen zijn onder meer:

-     Basisprincipes rond meertalig opvoeden toepassen op je eigen gezinscontext

-     Aandacht voor welbevinden bij een meertalige opvoeding

-     De overgang thuis/school (sluit aan bij het thema ‘warme transitie’)

-     Het versterken van het taalaanbod thuis

Organisaties en scholen kunnen deze sessies aanvragen. Het doelpubliek zijn ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar en ouders met kinderen in het Nederlandstalig basisonderwijs. 

De workshops nemen 2 à 3 uur in beslag. De basisprijs is 150 euro maar dankzij ondersteuning van VGC en de Entiteit Gezin kunnen een aantal sessies gratis worden aangeboden. 

Voor meer info kan je mailen naar pim@foyer.be

 Een overzicht van de sessies vindt u in deze folder.