Planting Languages – Seeds of Success


Foyer leidt sinds oktober 2019 het Europees project (Erasmus+) Planting Languages – Seeds of Success. Dit project helpt ouders met het maken van keuzes bij het meertalig opvoeden zodat er vanaf het begin sprake is van een optimale taalontwikkeling én optimaal welbevinden.

De korte video hieronder toont de stappen die we al hebben gezet:

Waarom dit project?

Ouders zijn in dit leerproces de eerste opvoeders en hun basiskeuzes zijn dan ook erg belangrijk. We merken dat dit voor meertalige ouders met jonge kinderen of met plannen voor gezinsuitbreiding geen makkelijke opdracht is. We kijken hier dan op de eerste plaats, maar niet uitsluitend, naar kansarme gezinnen. Zij hebben moeilijker toegang tot actuele literatuur of andere informatiekanalen. Ze vinden het ook moeilijk om de informatie op hun situatie toe te passen. Maatschappelijk gezien ervaren ouders vaak veeleer weerstand en kritiek dan positieve ondersteuning. Het is dan ook erg belangrijk dat ze in hun rol geloven en hun aanpak naar buiten toe kunnen motiveren.

Hoe ver staan we:

Meer informatie vind je in onze derde nieuwsbrief.

Bij dit project zijn partners uit verschillende landen betrokken: België, Frankrijk, Nederland, Polen, Groot-Brittannië, Ierland en Cyprus. Website project: http://www.plantinglanguages.eu

Foyer leidde reeds eerder een Europees project waarbij het accent lag op taalemoties en attitudes bij meertalig opgroeien. De resultaten zijn terug te vinden op http://www.talesathome.eu.

Voorbeeld uit het reflectieboekje voor ouders