Kalender 2024 – Thuis actief met taal

We werken vaak met ouders rond het versterken van de thuistaal. De thuistaal is de basis voor het leren van andere talen en het is belangrijk als verbindingstaal tussen ouders en kinderen.

Onze adviezen gaan over verschillende thema’s:

–        Voorlezen als bron van taalleren

–        Taal aanbieden bij spel

–        Gesprekjes voeren

–        Nieuwe taal leren door samen op stap te gaan

–        Het belang van contact met anderen

We ontwikkelden een kalender voor ouders (A3 formaat) waarop ze in kleur kunnen aanduiden wanneer ze één van deze 5 tips in praktijk brengen. Op de achterzijde staat er in het Nederlands meer informatie over de vijf topics.

Je kan de kalender hier downloaden en afprinten. Suggestie: In kleur – A3 – recto/verso

Op deze link vind je de informatie op de kalender in verschillende talen.

Vragen? Mail naar: PIM@foyer.be