Meer dan een stem


Johan Leman, 30 augustus 2021

Meer dan een stem, een Foyer publicatie

Dit is een publicatie van Foyer vzw, sector interculturele bemiddeling. Foyer wil er u graag meenemen naar enkele interventies van de interculturele bemiddelaars van de Dienst ICB van Foyer. De bemiddelaars vertellen er in hun eigen woorden over casussen die hen zijn bijgebleven of die hen bijzonder hebben geraakt.

Het gaat om verhalen waarbij bemiddeld werd in het Romanes, Marokkaans Arabisch, Urdu, Berbers, Albanees, Hindi, Mandarijn, Turks en Russisch.

Een citaat:

“Ik dacht dat ik een Britse was, maar het verhaal van mijn zoon heb ik pas in het Urdu kunnen vertellen.”

De cliënte van Pakistaanse herkomst die deze uitspraak deed, sprak in het dagelijks leven steeds Engels en beschouwde het Engels ook als haar moedertaal. Urdu had ze enkel als klein kind gesproken en beheerste ze niet perfect. Desondanks lukte het haar pas te vertellen over een emotioneel beladen situatie toen ze dat deed in het Urdu.

Deze kleine publicatie is verkrijgbaar op Foyer. Leerrijk.

Terug