Jongerenwerkingen in Brussel tijdens Corona


Johan Leman, 22 december 2021

Als ik rondom mij kijk zie ik, even veel als vroeger, kinderen en jongeren die langs komen naar de Foyer jongerenwerkingen. Ik zie hetzelfde gebeuren in andere jeugdhuizen in de omgeving. Verschil met vroeger? Er wordt nog meer dan vroeger buiten gespeeld, er worden meer uitstappen gepland, er wordt meer op bezoek gegaan naar musea en dergelijke, kortom: als het binnen te doen is, zoekt men grote ruimtes op. Is dat alles een ideale wereld? Neen, maar men tracht het normale leven zo veel mogelijk door te trekken en het lijkt nog te lukken ook. Het enigste waar er echt een rem op zit, is de toegang tot sportzalen, wat zich soms wreekt bij ons op Foyer op de indoor cricket werking. Ook de speciale aandacht voor de naschoolse begeleiding is een blijvend gegeven. Ik meen dit bij andere
jeugdhuiswerkingen hier in de Kanaalzone eveneens te merken. Maar ik wil niet voor alle werkingen spreken. Ik ken eigenlijk enkel de onze en enkele in de onmiddellijke omgeving. (Ik spreek niet over wat ’s avonds laat of ’s nachts gebeurt, daar ben ik onwetend over.)

Wat ik merk, is dat er weinig jojo geweest is hier op Foyer in de gedragscode. Dezelfde maatregelen werden steeds aangehouden: van meet af aan duidelijkheid over vaccinatie bij de jeugdwerkers, alles zo veel als mogelijk buitenshuis, en als het binnen te doen is: vensters open. Eigenlijk is er tot op heden – let us cross fingers – nooit een noemenswaardig probleem geweest.

En ja, we zullen de ouders en de kinderen informeren – heel zakelijk – over de vaccinatie bij kinderen en jongeren, en het zal aan hen en aan hun ouders toekomen om dan te beslissen, op basis van de informatie, of ze zich laten vaccineren of niet.

Ik wil Omikron niet provoceren, maar er is echt nog leven tijdens Corona! Ook sociaal leven! En het kan best nog gezellig zijn! Beste kerst-, eindejaars- en nieuwjaarswensen. Forza!

Terug