Youth and the Cops


16 februari 2022

Molenbeekse jongeren en de politie: geen evidente gesprekspartners, zou je denken. Beide partijen koesteren immers een reeks vooroordelen over elkaar. Youth and the Cops brengt hen wél samen rond de tafel. Het project is een samenwerking tussen Jongerenwerking Foyer, Huis van Culturen en asbl MOVE en het heeft als doel jongeren en politieagenten in gesprek te laten gaan in een sfeer van openheid. 12 jongeren en 6 politieagenten nemen eraan deel. Gedurende een half jaar vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats, op wisselende locaties. Zo bezochten de jongeren bijvoorbeeld al het commissariaat van Molenbeek. Er staat ook nog een bezoek van een jurist op het programma en een rollenspel waarbij jongeren en politiemensen voor even in elkaars huid mogen kruipen. De deelnemers werkten samen ook een charter uit rond respect voor elkaar. Youth and the Cops loopt nog tot juni 2022 en kadert in het meerjarenplan van de Jongerenwerking.

Terug