Wat zit er in de ‘toolbox’ van een intercultureel bemiddelaar?


28 mei 2023

Foyer vzw werkt op een aantal verschillende manieren met bemiddelaars. De komende weken zullen we enkele aspecten van bemiddeling bij Foyer van naderbij bekijken. 

Vandaag praten we met Jie, intercultureel bemiddelaar in zorg en welzijn voor de Mandarijn- en Kantoneessprekende zorgvragers. We stellen haar de vraag: “Wat heb je nodig als intercultureel bemiddelaar? Welk materiaal neem je mee?” 

“Als ik ga bemiddelen, neem ik in de eerste plaats mijn oproepformulier mee. Dat is een formulier dat opgesteld wordt door de administratief medewerker van onze dienst wanneer er een oproep binnenkomt. Het vermeldt de datum, plaats en taal van de bemiddeling, de gegevens van de hulpverlener die de aanvraag deed en eventueel ook de naam of code van de patiënt of cliënt. Na de bemiddeling ondertekent de hulpverlener het formulier en maak ik een kort inhoudelijk verslag. Ik neem ook mijn agenda mee voor wanneer er nog vervolgafspraken moeten worden gemaakt. 

Natuurlijk heb ik ook een notitieboekje nodig en een pen om te kunnen noteren tijdens het vertalen. Zeker in een medische context is het heel belangrijk dat alles juist vertaald wordt en dat er geen informatie verloren gaat. Notities nemen we in de vorm van afkortingen en symbolen en in mijn geval gebruik ik ook veel Chinese karakters. 

Gelukkig is het nu niet langer nodig om overal in zorgvoorzieningen een mondmasker te dragen. Toch heb ik altijd mondmaskers bij me – sommige patiënten zijn bijzonder kwetsbaar, bijvoorbeeld zwaar zieken of mensen die chemotherapie krijgen. In zulke gevallen zal ik nog steeds een mondmasker gebruiken.” 

Maar net zo belangrijk als het fysieke materiaal dat je meeneemt als bemiddelaar, zijn de juiste competenties en de houding die je aanneemt. Daarover hebben we het in ons volgende gesprek.

Terug