“Ludmila”


12 december 2020

In deze verhalenmaand brengen we u een tweede verhaal uit de bundel “Meer dan een stem”. Een Russischsprekende intercultureel bemiddelaar vertelt over een cliënte die haar is bijgebleven, een dame met een rugzak…

A l’occasion de notre mois de la lecture, nous vous présentons un second récit de la collection “Meer dan een stem” (Plus qu’une voix). Une médiatrice interculturelle russophone raconte le cas d’une cliente qui l’a touché, l’histoire d’une dame avec un sac à dos…

In this storytelling month, we pick another story from the collection Meer dan een stem (More than a voice). A Russian-speaking intercultural mediator tells about a case that touched her, the story of a lady who carries a backpack..

Terug