Syrische Doms in Brussel


6 juli 2020

In de lente van 2015 merkten sociale en preventiewerkers in de gemeente Anderlecht de aanwezigheid op van families in het Kuregemse Dauwpark die erg sterk deden denken aan reeds aanwezige Roma-groepen. Nochtans spraken ze een voor hen onbekende taal. Dit bleek het Domari te zijn, de taal van de Doms uit het Midden-Oosten. Zo realiseerde men zich geleidelijk aan dat tussen de duizenden Syrische oorlogsvluchtelingen die zich in Brussel vestigden, zich een groot aantal Doms bevonden, de ‘Roma’ uit het Midden-Oosten.

Mettertijd werd duidelijk dat deze groep in verschillende domeinen veraf stond van de Brusselse samenleving en dat er nog een hele weg voor de boeg was naar een duurzame inclusie. Enkele organisaties en gemeenten waar vele Doms woonden begonnen hen specifieke aandacht te schenken en met hen te werken.

Begin 2019 startte Eva Khalil, zelf van Syrische afkomst, als bemiddelaar in de Foyer om met de Syrische Doms te werken. In samenwerking met de Romadienst schreef ze haar ervaringen en analyse met betrekking tot deze groep neer in een beknopte publicatie.

Dit boek tracht een beeld te geven over de Syrische Doms en hoe ze zich trachten staande te houden tussen hun verleden en het heden. Waar liggen hun origines? Hoe was hun situatie in Syrië? Wat weten we over hun moedertaal? Welke migratieroutes gebruikten ze om West-Europa te bereiken?

Eenmaal in België worden ze geconfronteerd met de noodzaak om de kinderen naar school te sturen, werk te zoeken enz. Hoe vergaat het hen hierbij? Wat loopt er moeilijk en welke zijn de uitdagingen? Welke hoopvolle initiatieven bestaan er al in Brussel?

Een betere kennis van deze mensen betekent voor vele professionals en vrijwilligers een eerste stap naar een meer effectieve dienstverlening ten aanzien van deze nieuwkomers.

Het boek ‘Syrische Dom-vluchtelingen in Brussel’ (2019) is verkrijgbaar via het secretariaat van Foyer: secretariaat@foyer.be of 02/411.74.95

Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Terug