Plechtige onthulling van het Europees erfgoedlabel, toegekend aan museum MMM


7 september 2022

Museum MMM (migratiemuseummigration) is het eerste Brusselse museum dat vanwege de Europese Commissie de erkenning gekregen heeft om in de categorie ‘European heritage label’  het logo van Europees erfgoed te mogen aanbrengen.

“Kandidaat-sites voor het Europees erfgoedlabel moeten een symbolische Europese waarde hebben. Zij moeten een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of de opbouw van de Unie.” (Europese Commissie)

De jury heeft het als heel waardevol beoordeeld dat Museum MMM, beantwoordend aan de meest actuele criteria van wat van een hedendaags museum verwacht wordt, erin slaagt die Europese waarden bij de bezoekers over te brengen.

Op dinsdag 7 september heeft minister-president Vervoort, in aanwezigheid van mevrouw Cathérine Moureaux, burgemeester van Molenbeek, en van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, het label tijdens een kleine plechtigheid onthuld.

Terug