FRA-rapport brengt geringe levenskwaliteit Roma en woonwagenbewoners in kaart


28 september 2020

In een pas verschenen rapport van het Fundamental Rights Agency of Agentschap voor de Grondrechten staat te lezen dat de leefomstandigheden van Roma en woonwagenbewoners in zes onderzochte Europese landen, waaronder ook België, veel te wensen overlaten. Zowel op het gebied van huisvesting als van toegang tot onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheidszorg, zijn Roma en woonwagenbewoners systematisch achtergesteld. Een gekend pijnpunt is ook het grote gebrek aan standplaatsen voor woonwagens. Koen Geurts van de Dienst Roma en Woonwagenbewoners geft toelichting in een opinieartikel in De Standaard.

Terug