Even binnenkijken bij de juridische permanentie


12 september 2023

Op maandag kan je bij Foyer terecht op de juridische permanentie met vragen in verband met het vreemdelingenrecht. Jurist Sebastiano Guzzone beheert zelf slechts occasioneel dossiers – daarvoor ontbreekt eenvoudigweg de tijd – maar verleent wel deskundig advies. Indien nodig doet hij voor taalbijstand een beroep op de Dienst Interculturele Bemiddeling van Foyer, gevestigd in hetzelfde gebouw. 

Wie zijn nu de mensen die de permanentie bezoeken en wat hebben zij voor vragen? Wat meteen opvalt, is dat veel cliënten afkomstig zijn uit Marokko. Dat heeft voor een deel te maken met de situering van de permanentie in Molenbeek, waar een groot aantal inwoners Marokkaanse wortels heeft. Hun vragen houden meestal verband met gezinshereniging, het verkrijgen van de Belgische nationaliteit of met regularisatie. Zo’n regularisatieaanvraag kan lang aanslepen. Bepaalde categorieën krijgen sneller antwoord, bijvoorbeeld gezinnen of alleenstaande vrouwen. Voor de impopulaire categorie ‘alleenstaande mannen’ is het meestal veel langer wachten. 

Daarnaast komen er ook heel wat mensen uit andere Afrikaanse landen, met name Guinée, Kameroen en meer recent ook uit Eritrea. De meeste Eritreeërs komen in aanmerking voor internationale bescherming. Guineeërs en Kameroeners, daarentegen, komen doorgaans voor een regularisatieaanvraag. 

In het verleden vonden ook nogal wat Oekraïners hun weg naar de juridische permanentie, maar hun aantal is gedaald sinds de invasie van 24 februari 2022 omdat zij hun weg vinden via een ander circuit. Ook mensen afkomstig uit de Balkanlanden en de voormalige Sovjetunie bevinden zich vaak in situaties die administratief omslachtig zijn. Albanezen, bijvoorbeeld, zitten vaak met vragen rond de verlenging van verblijfsdocumenten. 

Een problematiek die nauwelijks nog media-aandacht krijgt, maar daarom zeker niet is verdwenen, is die van de Afghaanse visa. Het is voor veel Afghanen moeilijk om aan documenten te raken en bovendien worden Afghaanse documenten in België niet altijd geloofwaardig bevonden, omdat bijvoorbeeld geboortedata niet kunnen kloppen. Soms vraagt DVZ ook naar documenten die in Afghanistan bijna niet te verkrijgen zijn. Afghaanse vrouwen hebben het bijkomende probleem dat zij niet langer alleen mogen reizen. Om al deze redenen is ook gezinshereniging vanuit Afghanistan bijzonder moeilijk. 

Een actuele problematiek, ten slotte, zijn moeilijkheden omtrent opvang: mensen die geen (vaste) opvangplaats kunnen vinden. Dit was in het verleden een zeldzaamheid, maar begint nu vaker voor te komen. Het ziet er ook niet naar uit dat deze situatie op korte termijn zal worden opgelost.

Terug