Europees project ”Planting Languages”


10 maart 2021

Van 15 tot 17 maart ging de derde online meeting door voor het Europees project Planting Languages. Foyer leidt dit project rond het ondersteunen van jonge ouders bij hun meertalige opvoeding. De reeds ontwikkelde materialen werden geëvalueerd. Hierbij werd er gekeken naar reacties van ouders en experts. We hadden boeiende gesprekken rond vragen zoals: Mogen ouders talen mengen? Kunnen we de focus leggen op input in de verschillende talen en minder op één specifieke strategie? Er werd ook al nagedacht over implementatie van de methodiek op lange termijn en het betrekken van andere partners hierbij. De volgende periode worden de materialen afgewerkt. Binnenkort verschijnt de volgende nieuwsbrief over het project. Meer info: pim@foyer.be 

Enkele uitspraken van ouders en experten: 

I liked the step-by-step plan for parents in the booklet, good animations, not complicated to fill in … actually also suitable as a maternity gift. 

I am very impressed how the reflection booklet has been able to undergo such simplification. Nice drawings too. In this way, the use is also good for less Dutch skilled people.  

I found the information from the videos very interesting, such as listening to the interviews of the parents and their experiences.  

Terug