De competenties van een intercultureel bemiddelaar


16 juni 2023

De taak van een intercultureel bemiddelaar in zorg en welzijn is het helpen wegwerken van taal- en cultuurbarrières en spanningen die ontstaan als gevolg van cultuurverschillen.

We vroegen aan een intercultureel bemiddelaar van Foyer vzw met meer dan tien jaar ervaring wat volgens haar de belangrijkste competenties zijn die ze in haar werk moet gebruiken.

“In de eerste plaats compassie en begrip. Je moet bereid zijn je in de plaats van de hulpvrager te stellen en zijn of haar leefwereld van binnenuit te leren kennen. Pas dan kan je echt een brug maken tussen die leefwereld en de wereld van de hulpverlening. Natuurlijk moet je ook een grondige kennis hebben van de diensten en instellingen waar je gaat bemiddelen. Je moet weten hoe zij werken om dat goed te kunnen uitleggen aan de hulpvrager. Als ICB kom ik meestal iets vroeger op de afspraak en dan is de patiënt of cliënt er al. Heel vaak krijg ik dan vragen als “Wat mag ik verwachten?” “Ik heb een afspraak voor een ‘stresscardiografie’, maar wat gaan ze dan precies met me doen?” enzovoort.” 

Om een brugfunctie goed te kunnen vervullen, is het ook belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben in de intercultureel bemiddelaar. We vragen aan onze ICB hoe zij werkt aan die vertrouwensrelatie.

“Als wij ons voorstellen, vermelden wij altijd dat wij gebonden zijn aan het beroepsgeheim en  indien nodig zullen we ook aan de hulpvrager uitleggen wat dat precies betekent. Eergisteren was ik nog in de borstkliniek voor een kankerpatiënte die ik ook persoonlijk ken. Na de raadpleging stapten we samen op Tram 9 bij de halte van het ziekenhuis en daar zag een gemeenschappelijke vriendin ons. Zij vroeg mij later: “Was jij in het ziekenhuis om te vertalen voor [die vriendin]?” Ik heb geantwoord: “Ja, maar vraag mij niet om welke reden.” Discreet zijn is enorm belangrijk. Verder moet je kunnen laten zien aan zowel de hulpverlener als de hulpvrager dat je alles volledig en juist hebt vertaald. Er mag geen twijfel bestaan of de boodschap wel helemaal is overgekomen – in beide richtingen.” 

De bemiddelaars van de Dienst ICB van Foyer doen hun interventies in het brede zorg- en welzijnslandschap van Brussel. Dit betekent dat zij niet alleen de sociale kaart goed moeten kennen, maar ook vertrouwd moeten zijn met de terminologie van zorg en welzijn. Hierop gaan we in een volgend stukje dieper in.

Terug