Brusselleer sur son 31


22 maart 2022

Fototentoonstelling

Ligo Brusselleer, het Centrum voor Basiseducatie in Brussel, blaast 30+1 kaarsjes uit. Om dat te vieren, wil Brusselleer er op zijn paasbest uit zien. Vandaar de uitdrukking sur son 31. Een knipoog naar de verwevenheid van Brusselleer met de hoofdstad in al haar diversiteit en originaliteit.

De expo vertelt het verhaal van 30 cursisten en medewerkers doorheen de jaren aan de hand van levensgrote fotoportretten. Daarnaast worden ook de geschiedenis en de werking van het centrum toegelicht. En er zijn ook kunstwerken van cursisten gemaakt in samenwerking met Globe Aroma.

Het tentoongestelde materiaal is op maat van de Brusselleercursist. Klare taal en beelden primeren.Terug