Salah Abdeslam in Parijs


Johan Leman, 6 september 2021

Er is iets wat ik me afvraag… Salah zal nu in september 2021 tijdens het proces in Parijs vragen beantwoorden over wie hij is, en wat hem gemotiveerd heeft in november 2015, bijna 6 geleden… Voor zover ik juist geïnformeerd ben via wat sommigen die hem gekend hebben me vertellen en via de media (zie o.a. ook het boek Convoyeur de la Mort van Etty Mansour), heeft Salah weliswaar verklaringen afgelegd, toen al, in 2015, over wat hem gemotiveerd heeft, maar hij heeft vooral veel gezwegen. Ondertussen heeft hij bijna 6 jaar doorgebracht in de gevangenissen van zowel Brugge als Fleury-Mérogis. Hij heeft veel tijd gehad om na te denken en zich voor zichzelf te verantwoorden, een identiteit te creëren.

Hij is in de gevangenis in contact geweest, minstens af en toe, met andere jihadisten. In Brugge bv met Nemmouche. In de literatuur heeft men vaak beschreven hoe de gevangenissen het jihadistisch islamisme formatteerden en er inhoud aan gaven. Logischerwijze zou je dus mogen aannemen dat dit nu ook met Salah zal gebeurd zijn. Zullen de redenen en de logika die hij nu anno september 2021 aan zijn daden zal geven, echt de reële redenen en logika geweest zijn die eind 2015 gespeeld hebben? Spontaan zou ik denken dat men daar ernstig mag aan twijfelen. Uit wat ik over hem allemaal hoorde en las, vijf jaar geleden, kwam vooral het beeld naar boven van iemand met een zware identitaire crisis. Er was meestal ook wel een verband dat hij legde met zijn kijk op de islam, maar dat was veel minder nadrukkelijk dan bij zijn broer Brahim.

Ik vermoed dat hij 6 jaar later wel eens vooral als een held van het politieke islamisme zou willen gezien worden, met meer nadruk op islamitistisch engagement dan er in zijn verward hoofd reëel in 2015 zal meegespeeld hebben.

Terug