Moedertalen


Johan Leman, 19 februari 2022

Mag ik uw aandacht vragen voor onze podcast met mevr. Hilde De Smedt over moedertaal aan huis. Eerst wordt overeengekomen wat we onder een moedertaal zullen verstaan: het is die taal die iemand aan huis het meest emotioneel beleeft. Meestal zal het ook een taal zijn die hij/zij tot op zekere hoogte goed beheerst. De emotionele identificatie is belangrijk. In principe kan iemand meer dan één moedertaal hebben.

En dan stelt zich de kwestie: wat doe je met je kind en met een moedertaal aan huis, als de school zelf eigenlijk andere talen hanteert?

Wat de cel taaladvies van Foyer adviseert, is: doe aan huis iets met die moedertaal. Doe niet alsof de moedertaal niet bestaat, of dat uw kind er niets aan heeft. Gebruik die taal om gezamenlijk en talig, ouder en kind in interactie te zijn. Is dit inderdaad niet de beste weg om te beletten dat uw kind met slechts een beperkte woordenschat door het leven zou gaan, omdat zijn/haar leefwereld zich tot de schooltaal beperkt?

Terug