Drugs


Johan Leman, 28 oktober 2021

Misschien kunnen onze politici, ook in het Brussels Gewest, zich af en toe ook eens bezig houden met heel ernstige zaken.

Ik ken vrij goed een straat in Brussel-stad waar er minstens drie plaatsen zijn waarvan alle mensen in de buurt weten dat je er op elk moment van de dag drugs kan gaan afhalen. De politie kent die plaatsen, want hun wagen stopt er ook af en toe eens. Het lijken de enigste shops in die straat die gedurende corona de gehele tijd open bleven.

In de omgeving van Foyer mocht een gezin ooit in allerijl een kind naar het UZ brengen omdat de kleuter er een pilletje opgeraapt had van straat en in de mond gestoken had…

In een podcast die ik enkele weken geleden had met iemand van een federatie die zich om druggebruikers bekommert, vertelde die persoon me dat er een sterke toename was van het druggebruik.

Toen ik recent met de burgemeester van Molenbeek sprak, zei die me dat ze de aanpak van het drugsprobleem momenteel als haar grootste opdracht zag. Ze sprak over een miljoenenbusiness.

En nu hebben we ook Frédéric Van Leeuw op televisie horen toelichten hoe ernstig het probleem is.

Willen onze politici daar eens een ernstig parlementair debat over voeren mét ernstige concrete beleidsplannen? Dit mag in de verschillende parlementen afzonderlijk plaats vinden, maar een gezamenlijk debat zou geen kwaad kunnen… of staan institutionele formats dit in de weg?

Terug