Aanpak van migratie/integratie volgens nieuwe Duitse regering


Johan Leman, 29 november 2021

We baseren ons op de info die hierover gevonden kan worden bij InfoMigrants.

Enkele voornemens die probleemloos gerealiseerd kunnen worden:

1. Wie van een beschermend statuut geniet, zal gemakkelijker zijn familie kunnen laten overkomen.

2. Een stop voor nieuwe Ankerzentra, waar mensen ondergebracht worden die asiel wensen aan te vragen.

3. Creatie van meer legale wegen om Duitsland binnen te komen (bv. humanitaire corridors), en reductie van illegale wegen.

4. Grotere financiering in vrijwillige terugkeer.

5. Geen repatriëring naar onveilige landen.

6. Facilitering van probatoir verblijfsrecht voor 1 jaar voor mensen die in januari 2022 al minstens 5 jaar in Duitsland verblijven, geen enkel misdrijf gepleegd hebben en beloven de democratische orde te respecteren. Na 1 jaar kan dit een definitief recht op verblijf opleveren als ze in dit jaar legaal werk vinden.

7. Mogelijkheid om na 3 jaar de Duitse nationaliteit te verwerven, met mogelijkheid om de eigen nationaliteit van herkomst te behouden.

Enkele voornemens, waarvan het de vraag blijft of ze ook gerealiseerd zullen kunnen worden:

1. Inkorting van de behandelingstijd van de asielaanvragen.

2. Een strikter repatriëringsbeleid voor wie illegaal verblijft.

3. Een correcte spreiding van de vluchtelingen bekomen tussen de verschillende EU lidstaten.

4. Een efficiënte bewaking van de buitengrenzen van de EU bekomen via Frontex.

Terug