Thuis spreek ik ook


Deze bundel bevat activiteiten waarbij de thuistalen van leerlingen tussen 4 en 12 jaar aan bod komen. Soms staan de talen zelf centraal tijdens de activiteit en worden er aspecten van de moedertaal onder de loep genomen.

Waar nodig zijn er activiteitenfiches beschikbaar die gekopieerd kunnen worden. Telkens is er voorzien in een omschrijving van de leeftijdscategorie, de duur en het verloop van de activiteit.

Het volledige pakket kunt u hier downloaden.