Pers


De thema’s waarrond Foyer werkt – een interculturele samenleving en sociale cohesie , vallen niet weg te denken uit de actualiteit. In deze vaak verhitte debatten proberen wij met onze weloverwogen standpunten die steunen op jarenlange terreinkennis wat nuance te brengen.

Journalisten die een beroep wensen te doen op de expertise of het netwerk van Foyer, kunnen zich wenden tot onze dienst communicatie. Die is bereikbaar via communicatie@foyer.be of02/411.74.95.