Out of the box – migratie geportretteerd


23 december 2020

18 december is de Internationale dag van de Migrant. In de loop der jaren verzamelde Foyer vzw tal van verhalen over bijzondere parcours die migranten aflegden in Brussel. Heel wat van die verhalen hebben inmiddels een plaats gekregen in het MigratieMuseumMigration, en ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan in 2019 maakte Foyer ook de video “Out of the Box” (17’). Een verzameling van zeer uiteenlopende portretten, met als rode draad niet enkel de passage bij Foyer, maar ook de veerkracht van al deze mensen om op een constructieve manier om te gaan met de uitdagingen van het migrant-zijn.  

Terug