Meerjarenplan Jongerenwerking Foyer


22 april 2021

Van welke toekomst dromen Brusselse jongeren? De Jongerenwerking van Foyer vat enkele van hun toekomstdromen in een nieuw meerjarenplan. Zich engageren in de maatschappij als vrijwilliger, participeren aan kunst, cultuur en ecologie, samen bijleren in een informele setting, een dialoog op gang brengen tussen jongeren en de politie, op verkenning gaan in de eigen buurt en tot ver daarbuiten – en onderweg ook zichzelf beter leren kennen, daarom draait het allemaal in dit ambitieuze en hoopvolle plan, dat de jongeren hier letterlijk hebben uitgetekend… 

Terug