Leertraject: Inclusieve zorg en welzijn in Brussel – op naar een duurzame aanpak voor je organisatie.


7 september 2023

Voor zorg- of welzijnsorganisaties die op een constructieve manier aan de slag willen gaan met de Brusselse superdiversiteit is er vanaf november een boeiend en gevarieerd leertraject.

Het traject ‘Inclusieve zorg en welzijn in Brussel’ reikt expertise en goede praktijken rond cultuursensitief werken aan en bekijkt samen met de deelnemers hoe die kunnen worden verankerd binnen de organisatie.

We gaan in op thema’s zoals het kruispuntdenken, visie- en missie-ontwikkeling, inclusief personeelsbeleid, communicatie en outreachend werken.

Dit traject loopt van februari tot september 2024. Voor meer info: Leertraject inclusieve zorg en welzijn in Brussel | Kenniscentrum WWZ

Terug