Terug naar school met de Dienst Roma


20 september 2022

Het nieuwe schooljaar is begonnen en daarmee draait de Dienst Roma en Woonwagenbewoners ook weer op volle toeren. De dienst zet al jaren in op een duurzame scholarisatie van kinderen uit Romafamilies. Roma en woonwagenbewoners vinden er een antwoord op hun vragen rond school, maar de dienst fungeert ook als tweedelijns steunpunt voor scholen en andere organisaties en diensten die vragen hebben over het werken met deze doelgroepen.

Kom langs op de permanentie, Mommaertsstraat 22 in Molenbeek, van maandag tot donderdag telkens van 14 tot 17 u. Telefonisch kan je de dienst bereiken op het nummer 02 411 87 32. Meer info op veelgestelde vragen over werken met Roma is ook te vinden op de website met handvaten.

Terug