Enkele recente getuigenissen over de Foyer


25 december 2021

Foyer = mensen sterker maken in een geest van vertrouwen en interculturele solidariteit 

“>

Video in Frans

“>

Video in Ndl

“>

Video in Frans

Terug