De fototentoonstelling “Brusselleer sur son 31” is afgelopen


31 maart 2022

In de voorbije maand hebben meer dan 1000 bezoekers de tentoonstelling van Ligo Brusselleer, het Centrum voor Basiseducatie in Brussel, in het MMM gezien.

Naast honderden cursisten en medewerkers van Ligo hebben we ook een groot aantal andere organisaties, scholen en individuele bezoekers mogen verwelkomen.

De expo is een knipoog naar de verwevenheid van Brusselleer met de stad in al haar diversiteit en originaliteit. Het sluit dan ook perfect aan bij de kernboodschap van het museum.

Terug