Zet de EU een stap vooruit op vlak van asiel-/migratiebeleid?


Johan Leman, 9 juni 2023

Het akkoord:

  1. Asielzoekers uit herkomstlanden van waaruit mensen komen  die eigenlijk maar weinig hoop mogen hebben op erkenning, belanden in een versnelde procedure in de betrokken frontlijnstaat, concreet Italië of Griekenland. Concreet betekent dit dat er in die landen gesloten asielcentra komen om de asielaanvragen te behandelen van mensen die weinig kansen op erkenning hebben.
  2. Er wordt voor Italië gestreefd naar 120.000 afgehandelde asielaanvragen in gesloten centra per jaar. Maar om dit aantal te bereiken krijgt Italië 3 jaar.
  3. Als een frontlijnstaat onder druk komt te staan doordat het te veel asielzoekers moet opnemen, treedt er verplichte solidariteit op vanwege de andere EU-landen. Men neemt over of men betaalt 20.000 € per asielzoeker.
  4. De uitwijzingen gebeuren naar herkomstlanden of andere (transit)landen waarmee de migrant een band heeft.

Over de verplichte solidariteit bestaat er wel een meerderheidsbeslissing, maar er zijn bezwaren. Polen en Hongarije zijn tegen. Slovakije, Litouwen, Malta en Bulgarije onthouden zich. Tsjechië wijst erop dat al heel veel Oekraïeners opvangt.

Nu moet over de 4 punten een debat beginnen in het Europees Parlement. België zal die onderhandelingen onder zijn voorzitterschap in de eerste helft van 2024 moeten zien af te ronden.

Commentaar, te verwachten moeilijkheden: (a) de onderhandelingen met de betrokken landen van herkomst moeten nog opgestart worden, (b) hoe zullen transit-landen zich opstellen als men er iemand wil naar terugsturen? Bv Tunesië… Ook Iran is een transitland voor veel Afghanen. Quid Turkije? (c) zullen andere routes, die nu eigenlijk ook al bestaan niet geactiveerd worden? (bv arctische route, Oostelijke-grenzen route,…).

Conclusie. De E.U. is eindelijk toch wel tot een meer Europese aanpak van de asielcrisis aan het komen. Dit is positief. Maar concreet moet men beseffen dat men het voor de echte asielzoekers uit die landen, die weliswaar niet de meerderheid van de aanvragers uit zo’n land zijn, het er niet gemakkelijker op maakt, integendeel. Ander punt: dit akkoord houdt nog niet in dat de E.U. tot een echt migratiebeleid komt. Het blijft beperkt tot een poging om de asielcrisis beter te beheren.

Terug