Worden leeftijd gebonden discriminaties de toekomst?


Johan Leman, 2 mei 2023

Het RIZIV laat via het Staatsblad weten dat niet elke knie nog geopereerd mag worden bij 50 plussers.

Werd UNIA daarbij geraadpleegd?

Welke zijn de criteria om het te doen of niet te doen?

Gaf UNIA er zijn goedkeuring aan?

Als Foyer zijn we gevoelig aan discriminaties waar mensen van vreemde origine slachtoffer van zijn, maar we zijn het evenzeer voor discriminaties die op leeftijd teruggaan. Zoals we dit ook zijn in LGBTQ discriminaties, en andere.

Men zet een deur op een kier die vroeg of laat een open deur kan worden, als men discriminaties in de gezondheidszorg begint te maken, gebaseerd op leeftijd. Alsof iedere mens op een bepaalde leeftijd zijn leeftijd op eenzelfde manier ervaart.

En zelfs als die beleving subjectief zou zijn, dan nog zou uiterste voorzichtigheid de regel moeten zijn… Want wordt het risico nu niet dat wie een operatief ingrijpen kan betalen, dit wel geregeld zal krijgen… en wie niet… met een kapotte knie zal blijven zitten?

Terug