Wie wint bij het in slecht daglicht stellen van een gemeente?


Johan Leman, 5 oktober 2023

Zowel op 3 als op 5 oktober verscheen in Bruzz eerst een Opinie en nadien een informatief artikel over eenmaal Molenbeek en Schaarbeek samen, en nadien Molenbeek alleen, waarbij het gemeentelijk bestuur in een kwalijk daglicht gesteld wordt.

Laat me toe om me hier, als reactie, in mijn Opinie tot Molenbeek te beperken. Ik reken me tot die mensen die Molenbeek een heel boeiende, maar tegelijk heel moeilijk te besturen gemeente vinden… Gemeente? In het Vlaams of Waals Gewest zou men dit een stad noemen: 100.000 inwoners. De elementen die het tot een boeiende gemeente maken, zijn tegelijk dezelfde die de gemeente moeilijk bestuurbaar maken. U kent ze beter dan ik, vul maar in. Een mozaïek, met een groot potentieel, maar dat veel van dit potentieel ziet vertrekken als het zich ontbolstert.

Zo’n gemeente vraagt om een administratie die zeer goed geleid wordt en de dynamiek van een gemeente draagt en de continuïteit verzekert. En dan is er het politieke luik… Als je democratie hoog schat, besef je dat die meestal een weerspiegeling is van wat allemaal leeft, en dus goed of verkeerd gaat in een samenleving.

In zo’n situatie is één zaak absoluut prioritair: willen samen werken, en het belang van de burgers belangrijker vinden dan de eigen persoonlijke rivaliteiten en vetes, die weliswaar overal kunnen voorkomen, maar in een moeilijker te besturen gemeente kwalijker gevolgen hebben dan elders.

De burger heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele behoefte aan spelletjes waarbij lokale politici onderling mekaar willen pesten eerder dan iets op te bouwen, en zo heeft de burger ook geen enkele behoefte aan een administratie die de dienstbaarheid aan de burger, niet als haar prioriteit ziet.

Wie niet consequent handelt in respect voor deze principes, voedt niet zijn eigen winst, maar de antipolitiek. Laten we stoppen met in negativiteit te investeren. Er is nog tijd genoeg tijdens de verkiezingsperiode om eventueel zijn gal te spuwen en anderen het leven moeilijk te maken. Komaan, allen samen… in het belang van de Molenbekenaars en het beeld dat anderen buiten Molenbeek zich erover maken.

Terug