Welke zijn de oorzaken geweest van de focus op islam bij moslim migranten?


Johan Leman, 13 juni 2024

Je kan er niet naast kijken: als je de arbeiders van Marokkaanse en Turkse herkomst die in Brussel aankwamen tussen 1964 en 1974 beluistert, vertellen ze allen, zonder uitzondering, dat de islam echt niet de eerste van hun zorgen was. Okee, ze respecteerden in de mate van het mogelijke de halal voedingsgewoonten, de ramadan en de twee grote feesten… en verzorgden ’s avonds hun gebeden aan huis, maar dat was het… Wat ze zelf de hedendaagse focus op de islam noemen, is er – als ik de verhalen bijeen leg – gekomen door een cumulatie van vier gebeurtenissen.

Een eerste gebeurtenis heeft eind jaren 70 plaats gevonden met de opkomst van Khomeini, een tweede stap was de slachtpartij in 1982 in de Syrische stad Hama (met de aankomst van sommige Syrische moslimbroeders als gevolg in Brussel), een derde heel belangrijke stap lijkt het bombardement in 1986 op Tripoli geweest te zijn met de protestmarsen die daarop gevolgd zijn in Brussel, en een vierde stap was de eerste Golfoorlog.

Het betekent heel concreet dat de VS toch wel eens in eigen hart mogen kijken vooraleer altijd te klagen over wat op een ander gebeurt…

Terug