Voor een Ouderenrechten aanpak in Brussel


Johan Leman, 16 juni 2022

De laatste tijd wordt terecht aangeklaagd dat het beleid veel te traag is in het opbouwen van expertise en pas reageert als een probleem al in ver gevorderde staat van moeilijke oplosbaarheid geraakt is. Men denke aan het leerkrachtentekort. Ik zou er willen aan toevoegen: het tekort aan beleid voor logopedisten; het uitblijven van een aanpak voor de opvang van water indien ooit een waterbom in bepaalde zones boven Brussel losbarst; het tekort aan ontharding van de grond, de vele veel te zware tramstellen die op slechts enkele meters van de woningen de muren doen trillen (zodat muurschade op termijn voorspelbaar) …

Welnu, ruim op tijd (namelijk 10 jaar voor de ontwikkeling zich zal aandienen), zou ik aandacht willen vragen voor de opvang van ouderen in Brussel.

Tot 2030 verwacht het Planbureau geen aangroei van de Brusselse bevolking. Tussen 2030 en 2070 verwacht het een aangroei met 100.000 inwoners. Hierbij speelt een toename van de levensverwachting met 5 jaar, nl. tot 86,9 jaar voor mannen en 89,0 jaar voor vrouwen, in 2070. De categorie +80 zal verdubbeld worden.

Concreet zal zich dit vooral laten voelen in stad Brussel, Schaarbeek, Anderlecht en Molenbeek.

Naast het programmeren van bijkomende opvang op vlak van aangepaste woningen, zal dit ideaal gezien onder andere het volgende inhouden:

  • Effen voetpaden, zonder te veel hinderlijke paaltjes en voorwerpen,  en zonder te veel losse stenen.
  • Afbouwen van gevaarlijke kruispunten.
  • Goed en regelmatig openbaar vervoer.
  • Aangepaste straatverlichting.
  • Roltrappen die werken en die niet te snel gaan.
  • Af en toe een zitbanken langs de weg.
  • Af en toe een proper openbaar toilet (m/v).
  • Enkele contactpunten voor digitale service voor 75+ers, bv. gekoppeld aan een gemeentelijke service.

Gemeenschapswachten zouden de taak kunnen krijgen dit alles goed in de gaten te houden.

Ziedaar… misschien kan nu al uitgekeken worden voor de samenstelling van een Ouderenrechten-unit (onder de naam Ouderenrechtencommissariaat of niet) die maakt dat dit allemaal tijdig in orde komt, vooral in die zo net genoemde gemeenten. Met 10 jaar mogelijkheid om expertise en aanpak uit te bouwen, moet dit mogelijk zijn en kan Brussel een voorbeeldfunctie opnemen.

Terug