Vincent Van Gogh in Molenbeek


Johan Leman, 16 oktober 2023

Niet velen zullen weten dat Vincent Van Gogh ooit in Laken gewoond heeft, dicht bij Tour en Taxis. Van daaruit wandelde hij regelmatig in de Maritiemwijk, waarbij hij wat nu het Saincteletteplein heet, overstak. Hij volgde hierbij een trekweg langs het kanaal, om dan in een plaatsje dicht bij de Quai des Charbonnages (toenmalig een trekweg, “chemin de halage’) een glas bier te gaan drinken in een café “Au charbonnage”, vermoedelijk zelfs in wat vandaag de ‘rue des houilleurs’ (koolarbeidersstraat) heet. (Van dit café maakte hij een tekening.)

Men kan dit verhaal afleiden uit een brief die hij tussen 13 en 16 november 1878 geschreven heeft aan zijn broer Theo.

Ik citeer:

“Dat teekeningetje van au charbonnage is waarlijk niet veel bijzonders maar waarom ik het zoo onwillekeurig maakte dat is daarom omdat men hier zoo veel van die menschen ziet die in de kolen werken en dat wel een eigenaardig volk is. Dit huiske staat niet ver van den trekweg, het is eigentlijk een klein estaminet aan de groote werkplaats vast alwaar de werklui in hun schofttijd hun brood komen eten & een glas bier drinken.” (…) En in die brief citeert hij dan uit een Frans boekje over “Les Borins (habitants du Borinage, pays au couchant de Mons)”: “Le houilleur est un type particulier au Borinage; pour lui le jour n’existe pas, et sauf le Dimanche, il ne jouit guère des rayons du soleil. »

In de 19de eeuw waren de meeste migranten aan het kanaal in Molenbeek dorpelingen uit Vlaanderen en Wallonië. Vincent van Gogh heeft hen enkele maanden lang gefrequenteerd en zich met hen vereenzelvigd.

Mocht iemand van u daar meer over weten of dit café preciezer kunnen localiseren, of iemand kennen die daar meer over weet, dan zijn we vanuit het Brussels Migratiemuseum zeer hieraan geïnteresseerd en weet ons dan te contacteren! museum@foyer.be

Terug