Vijf vragen aan Staatssecretaris de Moor


Johan Leman, 8 september 2023

Ik ben absoluut niet een mens die geen begrip zou kunnen opbrengen voor de maatregelen die een minister voorstelt en uitvoert om een beleid concreet te maken. Ik heb er ook alle begrip voor dat de perfectie enkel bij aankondigingsbeleid bestaat, maar zelden of nooit in de concrete praktijk. Tenslotte weet ik dat de taak waarvoor mevr. De Moor staat heel moeilijk is. Het is gemakkelijk praten als men het zelf niet moet aanpakken. Dit is de geestesgesteldheid van waaruit ik niettemin 5 vragen zou willen voorleggen aan de Staatssecretaris. Al was het maar om te weten wat ze daar echt over denkt.

Vragen:

  • Creëer je geen probleem voor Brussel als je alleenstaande mannen niet meer opneemt?
  • Is Molenbeek al niet zeer dichtbevolkt en kan je dus niet begrijpen dat een burgemeester de boot afhoudt om daar nog een groot, nieuw opvangcentrum te openen?
  • Geloof je echt dat je met een land als Tunesië of Egypte tot ernstige humanitaire deals kan komen? En hoe zal je dit – als ze dit niet doen – afdwingen?
  • Denk je niet dat als er ongelijke opvangmodaliteiten zijn binnen Europa, het zoeken naar de meest voordelige opvangcriteria voorspelbaar is? Wat concludeer je daaruit?
  • Waarom zet je niet prioritair in op de tewerkstelling van die mensen die hier in België aankomen, onder welk statuut dan ook, op een ogenblik dat men in West-Vlaanderen naar Mexico trekt om arbeidskrachten te vinden en je daar dus voorspelbaar ook andere mensen zal mee aantrekken naast degenen die je wenst aan te trekken?
Terug