Veel Vlamingen waren ook ooit migranten naar Brussel


Johan Leman, 23 januari 2023

70 percent van de Brusselaars is buiten Brussel geboren. Brussel is eigenlijk een stedelijk gewest van mensen waarbij de meesten van buiten Brussel naar Brussel ingeweken zijn. De Stichting MigratieMuseumMigration is een film aan het beëindigen, met ex-VRT journalist Peter Verlinden als regisseur, die toont hoe de afgelopen twee eeuwen vele duizenden Vlaamse families naar Brussel gekomen zijn en zo over de generaties heen de stad mee gevormd hebben. Precies zoals Italianen, Marokkanen, Oost-Europeanen en vele anderen dat ook gedaan hebben en nog altijd doen. Getuigen uit drie Vlaamse families vertellen in die film hun verhaal: een familie die in de 19de eeuw, met de industrialisatie, naar Brussel gemigreerd is, een volgende tussen de twee wereldoorlogen en een derde na 1960. In de drie gevallen is en voelt de huidige generatie zich vandaag Brusselaar. Het zijn verhalen van  toen en van vandaag. Het Migratiemuseum hoopt nadien een soortgelijke film voor mekaar te krijgen over de Waalse families die eveneens sedert de 19de eeuw, met de industrialisatie, naar Brussel gemigreerd zijn.  Het verschil is dat er vermoedelijk minder zijn  geweest omdat Walllonië in tegenstelling tot Vlaanderen zijn eigen industrieel bekken had.

Wat opvalt, bij die Vlaamse migranten, uit de 19de eeuw tot/met 1939, is dat het een migratie was veroorzaakt door armoede en tekort aan werkgelegenheid in de streek van herkomst. Nadien, en zeker vanaf 1960 merkt men dat die migratie een andere vorm aanneemt en meer een migratie wordt van geschoolde tot zelfs hoog geschoolde mensen. Het wordt een door stedelijke cultuur aangestuurde migratie. Ziet men trouwens momenteel niet iets soortgelijks gebeuren onder Brusselaars van Italiaanse en Spaanse herkomst? En op zeker ogenblik ziet men ook hoe veel van die ex-migranten die Brusselaars geworden zijn in latere generaties uitwijken naar de periferie. Veel Vlamingen deden dit, veel Italiaanse en Spaanse ex-migranten deden het en vandaag zien we hoe dit ook bij de latere migraties het geval is.

Migraties moet men niet enkel op hun actuele situatie beoordelen, maar binnen hun tijdsverloop. De gelijkenissen zijn opvallend.

Terug